نیروهای طرفدار دموکراسی در تورنتو کنفرانس اصلاح طلبان را که در آن سخنران کلیدی مجتبی واحدی بود به یک اعتراض علیه رژیم تبدیل کردند. "مرکز بین المللی برای حقوق بشر در ایران" به رهبری اصلاح طلب شناخته شده در تورنتو بنام حسن زارع زاده اردشیر برنامه ای با شرکت مجتبی واحدی، مشاور ارشد سابق کروبی و کسی که بنا به گفته خودش هنوز احترام زیادی برای هر دو نفر کروبی و موسوی قائل است، سازمان داده بود. افراد دیگر شرکت کننده در این پانل فرخ زندی از سکولارهای سبز تورنتو، رضا مریدی عضو پارلمان استانی در استان انتاریو، و خود اردشیر زارع زاده بود.  فعالان مستقل مثل خود من و همچنین گروههای متعدد مخالف رژیم یک حرکت اعتراضی را، هم بصورت تظاهرات در بیرون محل برگزاری مراسم در میدان مل لستمن، و هم در داخل جلسه در قالب پرسش و پاسخ و یا اظهار نظرهای مختلف، اعلام کرده بودند.   در حالی که ده ها معترض در خارج از میدان مل لستمن با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید جمع شده بودند و شعارهای ضد رژیم می دادند، ده ها تن از فعالان درداخل سالن سخنرانی حاضر شدند و در اساس، با در دست گرفتن زمان پرسش و پاسخ، مخالفت خود را نه تنها با مجتبی واحدی که هنوزهم رابطه نزدیکی با کروبی دارد، بلکه با تمامیت رژیم اسلامی ابراز کردند. سخنران اول من بودم و گفتم "درجایی که رژیم اسلامی از جمله هر دو جناح تندرو و اصلاح طلب باید سرنگون شود، واحدی این واقعییت آشکار را که او کسی است که به مدت 30 سال برای رژیم اسلامی کار کرده است و دستش به خون مردم ایران آلوده است، بسادگی نادیده میگیرد و از آن میگذرد". من گفتم که او "به این آسانی نمیتواند دست های خود را از خون بشوید و بگوید که من دیگر یک اصلاح طلب نیستم (به خصوص با توجه به احترام آشکاری که او هنوز برای موسوی و کروبی احساس می کند.)" من تاکید کردم که "هر دو کروبی و واحدی کسانی هستند که باید بخاطر جنایات خود علیه مردم ایران تحت پیگرد قانونی بگیرند". همچنین من به روشنی بیان کردم که "من نه او را و نه اردشیر زارع زاده را بعنوان اپوزیسیون نمیشناسم و فرخ زندی هم با پیوستن به این برنامه اصلاح طلبی، یک خط روشن بین خود و اپوزیسیون کشیده است". در حالی که مجتبی واحدی قصد پاسخگویی به بیانات من را داشت، من گفتم که نه سازمان دادن این برنامه و نه خود واحدی هیچ اعتباری ندارند و من هیچ سوالی از او ندارم، من فقط برای اعتراض به آنجا آمده ام. فعالان دیگر درست پشت سر من ابراز مخالفت خود را با این عامل رژیم که با دیدن سرنگونی قریب الوقوع رژیم، بدون هیچ گونه پاسخگویی برای نقش بالای خود در درون رژیم اسلامی در 30 سال گذشته، میخواهد از آن بگذرد، ابراز داشتند. تا این اواخر، کروبی یکی از مقامات بلند پایه رژیم بود که به عنوان رئیس مجلس خدمت میکرد، بنیانگذار بنیاد شهید بود که در آن نقض سیستماتیک حقوق بشر علیه مردم بی گناه صورت میگرفت، و همچنین به عنوان یکی از چهار نفراز میان ۴۰۰ کاندید بود که اجازه شورای نگهبان را برای شرکت در انتخابات (بخوانید انتصابات) ریاست جمهوری را به دست آورد. به عنوان یک مشاور ارشد کروبی برای نزدیک به 30 سال، واحدی هم شریک جرم در نقض سیستماتیک و وحشیانه حقوق بشر علیه مردم ایران است. چیزی که برای من در این برنامه بسیار عجیب بود اظهارات سخنرانان دیگر بود که حد اکثر سعی خود را کردند که جنایات مرتکب شده توسط مقامات بالای رژیم مانند مجتبی واحدی را توجیه کنند و بگویند که "اشتباهات"ی که آنها در گذشته مرتکب شده اند مهم نیستند، اشتباهات باید به فراموشی سپرده شوند و به آنها باید فرصت دیگری داده شود. رضا مریدی بخصوص مقامات عالی رتبه رژیم اسلامی را با مقامات دولت کانادا که ممکن است اشتباهاتی در گذشته داشته باشند مقایسه کرد. من باور نمی کنم هیچ یک از مقامات دولت کانادا لکه خون هزاران کانادایی را در دست داشته باشد. این بسیار ناراحت کننده است که یک مقام دولتی کانادا که توسط عموم انتخاب شده، پذیرفته است که با یک مقام عالیرتبه رژیم اسلامی که هنوز باید تمام روابط خود با رژیم را قطع کند، در یک پنل بنشیند، چه رسد به اینکه تلاش کند رفتار گذشته او و سایر مقامات رژیم اسلامی را توجیه کند. فرخ زندی رئیس سکولارها سبز در تورنتو نیز هر چه ممکن بود تا کنون اعتبار داشته باشد را با انتخاب نشستن در یک پنل با مجتبی واحدی در چشم اپوزیسیون از دست داد. روی هم رفته، بدون شک این رویداد یک شکست بزرگ برای سازمان دهندگان آن و خود مجتبی واحدی بود که در چند سال اخیر سخت تلاش کرده است تا خود را بعنوان "اپوزیسیون"، و نه یک مقام جمهوری اسلامی مسئول نقض فاحش حقوق بشرعلیه مردم ایران بوده و باید در دادگاه قانون محاکمه شود، نشان دهد. در این رویداد، اپوزیسیون طبق معمول حاضر و قوی بود و ما توانستیم یک پیام روشن بفرستیم که از مجتبی واحدی و امثال او در تورنتو استقبال نمی شود و قطعا در میان اپوزیسیون جایی ندارند. مرگ بر رژیم اسلامی در ایران زنده باد آزادی در ایرانPro-democracy forces in Toronto turned the reformist event where the key note speaker was Mojtaba Vahedi into an anti-Regime protest.

International Centre for Human Rights in Iran headed by a well known reformist in Toronto, Hassan Ardeshir Zarazadeh had organized an event featuring Mojtaba Vahedi, the former chief advisor to Karoubi and a current advisor, who according to his own speech still has a lot of respect for both Karoubi and Mousavi. Other individuals on this panel were Farokh Zandi from the Green Seculars of Toronto, Reza Moridi a member of the Provincial Parliament in Ontario and Ardeshir Zarazadeh himself.

Independent activists like myself as well as various opposition groups had announced a protest both outside of the venue of this event at Mel Lastman Saquare, as well as protests inside, in form of question and answers and various commentary.

While tens of protestors gathered outside of Mel Lastman Square with Lion and Sun flags and chanted anti Regime slogans tens of activists attended the event and essentially took over the question and answer period voicing their opposition not only to Mojtaba Vahedi who is still closely linked to Karoubi, but to the Islamic Regime itself.

I was the first speaker and stated that “while the Islamic Regime must be overthrown including both the hardliners and reformists, Vahedi had overlooked the obvious point that he is someone that has worked for the Islamic Regime for 30 years, and his hands are dirty with the blood of Iranian people. I also stated that it was not so easy to wash his hands off of the blood and cross over and state that he is no longer a reformist (especially in the face of obvious regard he still feels for Mousavi and Karoubi.) I also stated that both Karoubi and Vahedi were two of the individuals who had to be prosecuted for their crimes against the Iranian people.” I also clearly stated that I do not regard him or Ardeshi Zarazadeh as opposition and that Farokh Zandi had drawn a clear line between himself and the opposition by joining this pro-reform event. While Mojtaba Vahedi wanted to respond to my comments I stated that this event and Vahedi had no credibility and that I had no question for him, I was only there to voice my opposition.

Many other activists were also in line, voicing their opposition to this Regime Agent who seeing that the Regime is about to be overthrown has decided to cross over without any accountability for his high profile role within the Islamic Regime in the past 30 years.

Until recently Karoubi was a high ranking Regime official who served as head of Parliament, he was the founder of Martyrdom Foundation where systematic human rights violations were carried out against innocent people, as well as one of the only four individuals (among 400) who was permitted by the Guardian Council to participate in presidential [s]elections. As a chief advisor to Karoubi, for close to 30 years, Vahedi is also guilty of systematic and brutal human rights violations against the Iranian people.

What I found amusing during this event was the comments of other speakers who did their best to try to excuse the crimes committed by high ranking regime officials such as Mojtaba Vahedi, by stating that the fact that they had made “mistakes” in the past was not important, that the mistakes should be forgotten and that they should be given a second chance.

Reza Moridi in particular compared high ranking Islamic Regime officials to Canadian Government officials who may have made mistakes in the past… I don’t believe any Canadian Government official carries the blood of thousands of Canadians on his/her hand.

It is extremely disturbing that a publicly elected Canadian Government official would accept to sit at a panel with a high ranking Islamic Regime official who is yet to cut all ties with the Regime, let alone trying to excuse the past behavior of this and other Islamic Regime officials.

Farokh Zandi the head of Green Seculars in Toronto also lost what ever credibility he may have had in the eyes of the opposition by choosing to sit on a panel with Mojtaba Vahedi.

All in all no doubt this event was a great disappointment for the organizers and Mojtaba Vahedi himself who has tried hard for the past few years to pose himself as “opposition” rather than a high ranking Islamic Regime official who is responsible for gross human rights violations against the Iranian people and must be prosecuted in a court of law.

The opposition was present and strong as usual and we were able to send the clear message that Mojtaba Vahedi and the likes of him are not welcome in Toronto and certainly not welcome among the opposition.

Down with the Islamic Regime in Iran

Long Live Freedom in Iran

;;