دوستان عزیز،

ما باید در برابر این رویداد به هر شکلی که ممکن است دست به اعتراض بزنیم ، چه بصورت تظاهرات واقعی، چه با نوشتن یا صحبت کردن در مورد آن، و یا شرکت حضوری در مراسم و بلند کردن صدای اعتراض از داخل مراسم. فرا خوان به اعتراض: به سرقت جنبش طرفدار دموکراسی در ایران توسط اصلاح طلبان در تورنتو "نه" بگوییم! سالگرد تظاهرات سراسری دموکراسی خواهی در ایران که در ۹ ژوئن ۲۰۰۹ بوقوع پیوست، نزدیک می شود و در حالی که گروه های مخالف و فعالان در داخل و خارج از ایران خود را برای بزرگداشت این روزآماده میکنند، عناصر اصلاح طلبی در تورنتو هستند که آرزو دارند جنبش دموکراسی خواهی مردم را به غارت برده و آنرا به جای خواستی برای سرنگونی رژیم اسلامی در ایران، حرکتی وابسته به اصلاحات قلمداد کنند. در تاریخ سه شنبه، ۹ ژوئن ۲۰۱۲ درساعت ۲ بعد از ظهر یک برنامه توسط این عناصر اصلاح طلب در مرکز تجمعات نورت یورک (میدان لستمن) ترتیب داده شده است که ویژگی آن حضور مجتبی واحدی به عنوان سخنران اصلی میباشد. مجتبی واحدی از سال ۱۹۸۲ مشاور ارشد مهدی کروبی بوده است. درک من اینست که هنوز هم، هر چند که دیگر در ایران زندگی نمیکند، به عنوان مشاور مهدی کروبی عمل می کند. این یک خدمت به بلندی ۳۰ سال به رژیم اسلامی است! در حالی که تظاهرات طرفداران دموکراسی با انتخابات (بخوانید انتصابات) ریاست جمهوری در ژوئن ۲۰۰۹ شروع شد، این تظاهرات بسیار سریع صورت رادیکال به خود گرفت و در برابر تمامیت رژیم اسلامی از جمله تندروها و اصلاح طلبان جهت گرفت. یکی از محبوب ترین شعارهایی که در ایران شکل گرفت "موسوی بهانه است، کل رژیم را نشانه است" بود. در آنزمان اعتراضات به سرعت رادیکال شد و بنیان رژیم اسلامی را به لرزه در آورد. در حالی که میلیون ها نفر از ایرانیان شعار مرگ بر رژیم میدادند یک گروه کوچک از اصلاح طلبان در داخل و خارج ازایران سعی کردند که اعتراضات را محدود وآنرا منحصر به یک تقاضای ساده برای اصلاحات و نه سرنگونی کامل رژیم اسلامی نشان دهند. ایرانیان نه وعده های تو خالی اصلاح طلبانی مانند خاتمی، موسوی و کروبی و نه خون ریزی ها و نقض سیستماتیک حقوق بشر که در طول دو دوره ریاست جمهوری خاتمی به اصطلاح اصلاح طلب صورت گرفت را فراموش کرده اند. رژیم اسلامی قادر به اصلاحات نیست و توسط مردم ایران سرنگون خواهد شد. ما به عنوان فعالان ایرانی باید در برابر عناصر اصلاح طلب فرصت طلب در تورنتو محکم بایستیم و از سرقت جنبش مردم که به دنبال سرنگونی کامل رژیم اسلامی هستند، جلوگیری کنیم. من تمام گروه های دموکراسی خواه مخالف رژیم و نیز فعالان مستقل را به اعتراض در برابر این رویداد فرا میخوانم (همانطور که ما در مقابل مسجد المهدی در ماه آوریل کردیم). ما باید از تبدیل شدن تورنتو به خانه راحتی برای اصلاح طلبان وابسته به رژیم اسلامی جلوگیری کنیم. تاریخ: شنبه: ۹ ژوئن زمان: ساعت ۲ بعد از ظهر محل: مرکز نورث یورک (مل لستمن) مرگ بر رژیم اسلامی در ایران زنده باد آزادی در ایرانCALL TO PROTEST- Say NO to the High Jacking of the Iranian Pro-Democracy Movement by Reformists in Toronto!

The anniversary of the June 9th 2009 nation wide pro-democracy protests in Iran is approaching and while opposition groups and activists inside and outside of Iran are getting ready to mark this day there are pro-reform elements in Toronto who would love nothing more than to high jack the people’s pro-democracy movement and affiliate it with reform rather than the overthrow of the Islamic Regime in Iran.

On Saturday June 9th 2012 at 2pm an event is being organized by those reformist elements in the North York Community Centre which features Mojtaba Vahedi as the main speaker.

Mojtaba Vahedi has been the senior advisor for Mehdi Karoubi since 1982 and it is my understanding that still acts as Karoubi’s advisor even though he does not live in Irananymore. That’s a 30 year long service to the Islamic Regime!

While the June 2009 pro-democracy protests were triggered by the Presidential [s]elections the protests turned radical very quickly and against the entirety of the Islamic Regime including the hardliners and the reformists. One of the most popular slogans coming out of Iranwas “Mousavi is an excuse, the entire Regime is targeted.” and the protests quickly became radical shaking the Islamic Regime to the core.

While millions of Iranians were chanting death to the Islamic Regime a small group of reformists both inside and outside of Irantried to “contain” the protests and affiliate it with a simple demand for reform rather than a complete overthrow of the Islamic Regime.

Iranians have not forgotten about the empty promises of reformists such as Khatami, Mousavi and Karoubi, nor have they forgotten about the blood shed and systematic human rights violations which took place during the two terms the so called reformist Khatami was the Iranian President.

The Islamic Regime is not capable of reform and will be overthrown by the Iranian people. As Iranian activists we must stand firm against opportunist reformist elements in Torontoand prevent them from high jacking the people’s movement which seeks the complete overthrow of the Islamic Regime.

I call on all pro-democracy opposition groups and independent activists to protest against this event (as we did in front of the Al Mehdi Mosque in April) and prevent Torontofrom becoming a comfortable home for reformists affiliated with the Islamic Regime.

Date: Saturday June 9th 2012

Time: 2:00pm

Location: North York Community Centre

Down with the Islamic Regime in Iran

Long Live Freedom in Iran

Sayeh Hassan interview with Ms. Pari Saffari on Bidari Tv on Friday May 11th 2012. Regime lobby in Canada, what Iranians need to do to help with the overthrow of the Islamic Regime. (The interview starts 30 minute into the show) http://bidaritv.masoudansari.com/05-11-2012.wmv

;;