وزير امور خارجه كانادا با صدور بيانيه ای از مبارزات مردم ایران برای سرنگونی فاشیسم مذهبی حاکم بر این کشور حمايت كرد و نسبت به وضعيت رو به وخامت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانى نمود.

لارنس كانن، وزير خارجه كانادا در بیانیه ای اعلام كرد، كانادا عميقا نگران وضعيت رو به وخامت حقوق بشر در ايران است كه از زمان انتخابات رياست جمهورى به طور قابل توجهى وخيم تر شده است. در هفتم دسامبر (16 آذر)، نيروهاى امنيتى يكبار ديگر با خشونت تظاهركنندگان را سرکوب كردند. تلاشهاى حكومت ايران در محدود كردن آزادى بيان و اجتماعات تاسف انگيز است. مردم ايران حق دارند صدايشان شنيده شود و از حقوقى كه شايسته آن هستتد برخوردار باشند.

0 Comments:

Post a Comment