قتل یک دانشجوی دیگر زیر شکنجه در زندان
روزنامه اعتماد: يکي از دانشجويان مديريت صنعتي دانشگاه آزاد قزوين در زندان درگذشت. به خانواده امير جوادي فر که در جريان تجمعات 18 تيرماه گذشته بازداشت شده بود اطلاع داده شده ساعت 9 صبح امروز، پيکر او را تحويل بگيرند. وي که در روز 18 تير به دليل شکستگي دست و بيني به بيمارستان منتقل شده بود، بعد از مداواي اوليه بازداشت شده بود.


Translation: Death of another Student under Torture
Mr. Amir Javadi-Far a student from Ghazvin University was killed under torture. His family were informed that his family should pick up his body this morning July 26th 2009. Mr. Javadi-Far was arrested after his participation in July 9th 2009 demonstrations.

0 Comments:

Post a Comment