مهدی محمودیان از احتیاط دردمندانه خانواده‌ها می‌گوید که ناشی از ارعاب و تهدید آنهاست: « از مادر یکی از کشتگان ۷ میلیون تومان گرفته‌اند. بعد تعهد نامه‌گرفته‌اند که بگوید بچه‌‌اش در تصادف کشته شده، بعد او را تهدید کرده‌اند که اگر موضوع را افشا کنی، شاید مجبور شوی سر قبر دو پسر دیگرت هم بروی».

0 Comments:

Post a Comment