فعال حقوق زنان در سلول انفرادی بند امنیتی 209
سایت میدان زنان: يكي از وكلاي شادي صدر، از احتمال حبس او در سلول انفرادي بند 209 اوين خبر داد. به گفته محمد مصطفايي اينكه موكلش از سه شنبه پيش تا كنون هيچ تماسي نگرفته مي تواند نشان از آن داشته باشد كه او را در سلول انفرادي حبس كرده و مكررا مورد بازجويي قرار مي دهند.

محمد مصطفايي، وكيل شادي صدر، وكيل و فعال بازداشت شده حقوق زنان به خبرنگار ميدان زنان گفت: "صبح امروز براي پيگيري پرونده موكلم به شعبه دوم بازپرسي امنيت دادگاه انقلاب مراجعه كردم. بازپرس پرونده به من گفت كه در حال حاضر منتظر گزارش وزارت اطلاعات است و پس از دريافت آن درباره زمان آزادي خانم صدر تصميم خواهند گرفت."

او درباره اتهام موكلش توضيح داد: "هيچ جواب قانع كننده اي درباره اتهام خانم صدر از بازپرس نگرفتم. در حالي كه طبق روال قانوني اتهام موكلم بايد در همان روزهاي اول به من ابلاغ مي شد، هنوز هيچ اطلاعي درباره اتهام او ندارم."

مصطفايي از بي خبري پنج روزه از شادي صدر ابراز نگراني كرد و افزود: "بازپرس پرونده درباره علت اينكه خانم صدر پنج روز است با خانواده خود تماس نگرفته توضيحي نداد و گفت كه موضوع تماس به مسوولان زندان بستگي دارد و كارشناس (بازجو) پرونده متهم در اين باره تصميم مي گيرد. اما از آنجا كه افرادي كه در بند عمومي در حبس هستند يا در سلول انفرادي همراه چند نفر ديگر نگه داشته مي شوند، معمولا اجازه دارند با خانواده خود تماس بگيرند، احتمال اينكه خانم صدر در روزهاي اخير به سلول انفرادي منتقل شده باشد وجود دارد."

شادي صدر از بيست و ششم تير ماه در زندان اوين در بازداشت به سر مي برد و از سه شنبه گذشته تا كنون هيچ تماسي با خانواده خود نگرفته است. اين مسئله باعث نگراني خانواده او، به ويژه دختر كوچكش، دريا شده است.

0 Comments:

Post a Comment