انعکاس آئین بهائی در رسانه ها

منبع: بلاگ شيروخورشيد تا ابد

امشب در مرکز بهایی تورنتو به جلسه دعایی رفتم که به یاد هفت تن از "یاران ایران" برگزار شد. هفت مرد و زنی که اداره امور جامعه بهایی ایران را به عهده دارند. این افراد عبارتند از خانم فریبا کمال آبادی، آقای جمال الدین خانجانی، آقای عفیف نعیمی، آقای سعید رضائی، آقای بهروز توکلی، آقای وحید تیزفهم و خانم مهوش ثابت.

برخی از شما آگاهی دارید که یکی از افراد نامبرده در اسفند ۱۳۸۶ (مارس ۲۰۰۸) و شش نفر دیگر در اردیبهشت ۱۳۸۷ (مه ۲۰۰۸) مورد دستگیریهای خودسرانه قرار گرفتند. تا چندی پیش همه بدون هیچ اتهامی در زندان اوین در بازداشت خودسرانه بودند. اما این افراد هفته گذشته مورد اتهاماتی جدی قرار گرفتند از جمله جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات مذهبی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی. درصورتی که این افراد مجرم شناخته شوند برخی از این اتهامات می توانند به مجازات مرگ منجر شوند.

فریاد بلند دادخواهی نه تنها از سوی جامعه بهایی بلکه از جامعه بین المللی نسبت به این ظلم و قساوت به گوش رسیده است.

مراسم امشب از دو جنبه حائز اهمیت بسیار بود.

با وجودیکه برنامه ریزی تمام مراسم طی بیست و چهار ساعت انجام شد اما حضور چشمگیر مردم به نظر من نشاندهنده قدرت و همبستگی جامعه بهایی بود.

جو مراسم جوی مثبت بود با تمرکز بر امید، دعا و مناجات و انرژی مثبت. بسیاری از ما از جمله خود من چنان از موارد نقض حقوق بشر در ایران انتقاد می کنیم که فراموش می کنیم تغییر همچنین به امید، انرژی مثبت و باور به اینکه تغییر امکان پذیر است و در حال وقوع نیاز دارد.

امیدوارم شاهد برگزاری بیشتر مراسمی از این دست باشیم. نه فقط در جامعه بهایی بلکه در سراسر جامعه ایرانی. در همبستگی، نیرویی نهفته است و در آن نیرو، امید فراوان برای تغییر.

با اعلام همبستگی با هفت تن از "یاران ایران" و تمام زندانیان سیاسی و خانواده هایشان.

0 Comments:

Post a Comment