بنابه گزارشات رسیده از زندان مرکزی اصفهان دو زندانی که محکوم به سنکسار هستند. حکم سنکسار آنها همچنان به قوت خود باقی است.
خانم گیلان محمدی حدودا 30 ساله که در بند زنان زندان اصفهان زندانی است. او در حدود 5 سال پیش دستگیر و زندانی شد خانم محمدی در یک دادگاه به اتهام داشتن رابطه محکوم به سنکسارشد.
همچنین آقای غلامعلی اسکندری که در بند افاغنه زندان اصفهان بسر می برد و در حدود 5 سال است که در بازداشت است او در یک دادگاه محکوم به سنکسار شد.
علیرغم اینکه سخنگوی قوۀ قضائیه پیش از این اعلام کرده بود که احکام سنکسار متوقف گردیده و همچنین گفته شد کسانی که حکم سنکسار دارند احکام آنها تقلیل یافته است. ولی در شرایط محکومیت این 2 زندانی هیچ تغییری بوجود نیامده است و همچنان حکم سنکسار آنها به قوت خود باقی است.

احکام سنکسار ،اعدام کودکان، اعدام های دسته جمعی ، اعدام زندانیان سیاسی و قطع عضو زندانیان توسط رئیس قوۀ قضائیه شاهرودی تایید می گردد و به دستور او به اجرا در می آید. این احکام بر خلاف معاهدات حقوق بشری است که ایران ملزم به اجرای آن است
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،صدور احکام قرون وسطائی و ضد بشری مانند سنکسار، اعدام کودکان،اعدام زندانیان سیاسی و اعدام های دست جمعی را محکوم می کند و از سازمانهای حقوق بشری و مراجع بین المللی می خواهد برای حفاظت از قوانین حقوق بشری و نجات جان انسانها دست به اقداماتی عملی برای پایان دادن به جنایتها در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
21 شهریور 1387 برابر با 11 سپتامبر 2008

به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر خانم لوئیز آربور
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
سازمان دیدبان حقوق بشر
http://hrdai.blogspot.com
http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
tel. : 0031620720193

1 Comment:

  1. Sanjeev Ailawadi said...
    hi iam a new delhi based lawyer, i can understand your paun and anguish as i have lived in iran for around 6 years, iranians are great people would love to hear from you my e mail is s_ailawadi@hotmail.com my major interest are international trade law and criminal law

Post a Comment