Hi Everyone,
Here is some update on the situaiton of Behrouz Javid Tehrani, I have attatched the original link. I apologize to those who cannot read Farsi, I will try to translate this by tomorow night.به زندانيان سياسي نبايد رحم کرد


مسئول زندان رجايي شهر: - دوشنبه 10 اردیبهشت 1386 [2007.04.30]
حسن زارع زاده اردشير
zarezade@gmail.com
مقامات زندان گوهردشت کرج (رجائي شهر)، بهروز جاويد تهراني را مورد ضرب و شتم قرار
دادند و به سلول انفرادي منتقل کردبهروز جاويد تهراني از زندانيان سابق کوي دانشگاه است که پس از آزادي چندين بار دستگير و زنداني شده و به دليل فعاليت هاي سياسي مورد غضب مقامات امنيتي و قضائي قرار گرفته است. او به همين علت براي گذراندن دوران محکوميت به زندان گوهردشت کرج تبعيد شده تا در کنار ند
زندانيان عادي خطرناک به سر برد.
به گفته آرسم آزاد سخنگوي کارزار آزادي بهروز جاويد
تهراني و عضو کميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي
تهراني و عضو کميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي، "انتقال جاويد تهراني به سلول انفرادي از آنجائي آغاز شد که چند روز پيش يکي از مسئولين زندان رجائي شهر تمامي اشرار و قاتلين را در دارالقرآن اين زندان جمع کرد و با منافق خواندن همه زندانيان سياسي گفت نبايد به اينها رحم کرد. موضوعي که واکنش زندانيان سياسي را برانگيخت
در همين راستا ضرب و شتم بهروز جاويد تهراني ابتدا توسط مجرمان خطرناکي که براي مقامات زندان کار مي کنند انجام گرفت تا مقدمات انتقال او به انفرادي و برخوردهاي بعدي فراهم شود. آرسم آزاد مي گويد: "جان بهروز جاويد تهراني در خطر است چرا که او همواره در بدترين شرايط بوده و مسئولان زندان فشارها را بر او بيشتر مي کنند."

بر اساس خبر منتشر شده از طرف کارزار آزادي بهروز جاويد تهراني، او از 4 ارديبهشت يعني يک روز پس از منافق خواندن زندانيان سياسي توسط يکي از مقامات زندان گوهردشت، به سلول انفرادي برده شده است.

البته اين تنها بهروز جاويد تهراني نيست که توسط مقامات زندان مورد اذيت و آزار قرار مي گيرد. به گفته سخنگوي کارزار آزادي بهروز جاويد تهراني " پس از اظهارات مغرضانه يکي از مسئولان زندان بر عليه زندانيان سياسي، ابتدا مهرداد لهراسبي يکي از مظلوم ترين زندانيان سياسي کوي دانشگاه توسط علي محمدي معاون زندان رجايي شهر احضار شد و معاون زندان به اواعلام کرد اگر از خواسته هاي خود چشم پوشي نکند به سرنوشت اکبر محمدي دچار خواهد شد. در حالي که تنها خواسته مهرداد اين است که براي درمان انواع و اقسام مريضي هايش مرخصي بگيرد."
حمايت زندانيان اوين

به فاصله کوتاهي از اعلام خبر انتقال بهروز جاويد تهراني به سلول انفرادي، 4 تن از زندانيان سياسي در زندان اوين در بيانيه اي از او حمايت و اقدام قوه قضائيه را محکوم کردند.

روز گذشته، کيوان رفيعي، عبدالرضا رجبي، ابوالفضل جهاندار ومحمد فلاحي زاده در بيانيه اي نوشتند: "سخن از نقض حقوق بشر مي گوييم، سخن از بهروز جاويد تهراني که نام وي تداعي کنندۀ اراده و درد در ذهن ماست جواني که سالها در راه آزادي و سعادت ملت خود، از خود گذشته و دردها را با اراده آهنين و مظلومانه و قهرمانانه به دوش مي کشد، فريادهاي آزاديخواهي وي هنوز در اذهان شنوندگان آن طنين انداز است. سالهاي طولاني زندان، چشم آسيب ديده، دندانهاي شکسته، ديسک کمرو مشکلات گوارشي و کليوي و بسياري مشکلات جسمي ديگر، لگدمال کردن نام انسانيت و مقام انسانيت از سوي رژيم استبداد که بر پيکر بهروز جاويد تهراني خود مي نماياند. هيچ يک از دردها تاثيري بر اراده آهنين وي نگذاشته است."

در اين بيانيه آمده است: "ما زندانيان سياسي امضا کنندۀ اين بيانيه، حرکت مذبوحانه و غير انساني رژيم را که بر خلاف تمامي معاهدات و کنوانسيون هاي بين المللي ميباشد قويا محکوم مينماييم و تاکيد مي کنيم که جاويد تهراني به استناد قوانين الزام آور بين المللي بايد فورا و بدون قيد و شرط از سلول انفرادي خارج گردد."

همچنين کيوان رفيعي در حمايت از بهروز جاويد تهراني، از روز گذشته به مدت يک هفته دست به اعتصاب غذا زده است.
بهروز جاويد تهراني، پيش از اين نيز چندين بار در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته، بطوريکه سال گذشته بر اثر همين ضرب و شتم ها از ناحيه سر و صورت مجروح شد و يکي از دندانهايش شکست. او همچنين طي مدت بازجوئي در بند 209 وزارت اطلاعات چندين بار شکنجه شد.

اين زنداني سياسي آخرين بار در تجمع خانواده هاي زندانيان سياسي در برابر دفتر سازمان ملل متحد در تهران دستگير و سپس در شعبه 26 دادگاه انقلاب و به درخواست وزارت اطلاعات به 7 سال زندان محکوم شد.

کارزار آزادي بهروز جاويد تهراني با تاکيد بر اينکه زندانيان سياسي در زندان رجايي شهر کرج در خطر حذف فيزيکي قرار دارند، از تمامي سازمان ها، گروه ها و مدافعان حقوق بشر در
سراسر دنيا خواست براي آزادي زندانيان سياسي اقدام کنند.

0 Comments:

Post a Comment