آزادی دکتر هما هودفر شهروند ایرانی کانادا از زندان های رژیم جمهوری اسلامی خبر مسرت بخشی بود، اما نباید فراموش کرد که هم اکنون هزاران زندانی سیاسی دیگر در بند رژیم اسلامی اسیرند و سعید ملک پور شهروند ایرانی کانادایی یکی‌ دیگر از این زندانیان می باشد.

به عنوان یک فعال دموکراسی برای ایران ما می توانیم و باید نقش مهمی در تحت فشار گذاشتن رژیم جمهوری اسلامی داشته و رژیم را وادار کنیم که به خاطر نقض سیستماتیک حقوق بشر پاسخگو باشد. و اطمینان داشته باشیم صدای آنهایی که حقوق اولیه شان پایمال شده است را هم در کانادا و هم در سراسر جهان شنیده شده است.

نکته قابل اهمیتی که بایستی به آن اشاره کرد، این است که نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران، شامل دستگیری و زندانی مخالفان سیاسی یا آنهایی که به چشم مخالف سیاسی دیده می شوند، نشانگر معضلی بزرگتر در سیستم هست که گویای این است که دیکتاتوری اسلامی هیچ احترامی برای حقوق شهروندان خود ندارد. به عنوان شهروند ایرانی- کانادایی که ممکن است به کیس هایی مثل، دکتر هما هودفر و سعید ملک پور بیشتر بپردازیم نباید سرکوب زنان، معلمان، روزنامه نگاران، کارگران، دانشجویان، و مخالفان سیاسی رژیم را از یاد ببریم و هوشیارانه باید صدای آنها باشیم.

همچنین می بایستی دقت کنیم که پاره ای اوقات رژیم اسلامی احتمالا از افرادی مثل دکتر هودفر برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده می کند و در این مورد معین برای رابطه احتمالی دیپلماتیک مجدد با کانادا و بازگشایی احتمالی سفارت رژیم اوتاوا!

به عنوان جامعه ایرانی- کانادایی وظیفه ماست که نه تنها برای آزادی زندانیان سیاسی کمپین به راه بیاندازیم، بلکه برای یک ایرانِ سکولار- دموکراتیک بکوشیم. یکی از مهمترین وظایفی که ما می توانیم انجام دهیم ارتباط با دولت کانادا و آگاه کردن آنها از وضعیت زندانیان سیاسی می باشد و می توانیم از آنها در خواست کنیم که فشارِ سیاسی روی جمهوری اسلامی بگذارند. می بایست با نمایندگانِ خود در پارلمان و با مقامات دولتی که به حقوق بشر یا امور خارجه مربوط می شوند یا در این زمینه ها فعال هستند، ارتباط برقرار کنیم. مایه تاسف است که دولت لیبرال مایل به همکاری با جمهوری اسلامی می باشد و در نظر گرفته که به طور جدی برای بازگشایی سفارت جمهوری اسلامی تلاش کند. با این کار آنها چراغ سبز نشان می دهند که نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در جامعه جهانی برایشان قابل تحمل است.

به خاطر این موضوع بسیار مهم است که ما، جامعه ایرانی کانادایی با نمایندگان خود ارتباط برقرار کنیم و آنها را در جریان نگرانی خود نسبت به وضعیت حقوق بشر و معضلات سیاسی قرار دهیم. همان قدر که مهم است نمایندگان خود را از وضعیت نابسامان حقوق بشر در ایران مطلع کنیم، می بایستی اذهان عمومی را نیز با نوشتن مقالات به زبان انگلیسی و با فعالیت گسترده در شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر، آگاه سازیم، تا بتوانیم با مردم کانادا ارتباط برقرار کنیم.

برای این کار ما نیاز داریم که با رسانه های چاپی، رادیو و تلویزیون کانادایی تماس برقرار کنیم تا بتوانیم پیام مان را در سطح گسترده به مردم کانادا برسانیم. هر فردی می تواند تغییری در جامعه به وجود بیاورد و این مستلزم برداشتن قدم هایی هر چند کوچک برای رساندن صدای بی صدایانی باشد که تحت سلطه جمهوری اسلامی هستند.

سایه حسن

وکیل ایرانی- کانادایی، وبلاگ نویس و کنشگر خواهان دموکراسی و مخالف جمهوری اسلامی

Please see the original article here

مسئولیت و راهکارهای جامعه ایرانی کانادایی در پیوند با نقض حقوق بشر در ایران

0 Comments:

Post a Comment