فراخوان به تظاهرات در سالگرد مرگ خمینی در تورنتو!

زمان :یکشنبه ۲ جون ۲۰۱۳ در ساعت ۵ بعد از ظهر

محل: مرکز اسلامی الهدی واقع در شماره ۹۷۵ خیابان کندی در تورنتو (کندی، یک بلوک جنوب لارنس)

"جامعه مسلمانان کلانشهر تورنتو" به مناسبت ۲۴ مین سالگرد مرگ روح الله خمینی، مراسم بزرگداشتی در تورنتو ترتیب داده است. در پوستر تبلیغی، موضوع برنامه بطور طعنه آمیزی "مبارزه امام خمینی برای عدالت برای مظلومان" عنوان شده است.

این جالب است که خمینی یک دیکتاتور اسلامی وحشی بود که انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ را ربود و "مقام معظم رهبری" یک دیکتاتوری اسلامی بود که نه تنها مردم خود را در۳۴ سال گذشته سرکوب میکرده، بلکه بسیار درگیر در تروریسم بین المللی در سراسر جهان هم بوده است.

Sayeh Hassan is an Iranian Canadian Lawyer, blogger and Pro-Democracy Activist

0 Comments:

Post a Comment