فراخوان برای اقدام: نه! به "تظاهرات نفرت" روز قدس در کوئینز پارک در روز۱۸ آگوست ۲۰۱۲ قرار است یک "تظاهرات نفرت" ضد یهودی به بهانه رژیم ساخته "روز جهانی قدس" در مقابل کوینزپارک در تورنتو برگزار شود. روز قدستوسط روح الله خمینی، یک دیکتاتور بی رحم اسلامی که انقلابایران در سال ۱۹۷۹ را دزدید و دستور داد هزاران مخالف ایرانی را دستگیر، شکنجه،هتک حرمت، و اعدام کنند، پایه گذاری شد. رژیم جمهوری اسلامی در ۳۲ سال گذشته به بطور سیستماتیک به شکنجه،تجاوز، و اعدام مخالفانش ادامه داده است. همچنین، رژیم اسلامی در تلاش برای بدستآوردن سلاح های هسته ای و پشتیبانی از تروریسم بین المللی از طریق حمایت مالیسازمان های تروریستی مانند حزب الله و حماس فعال بوده است. همه ساله رژیم حاکم در ایران "راهپیمایی نفرت" روز قدس رادر ایران برگزار میکند که در آن طرفداران رژیم شرکت میکنند و شعار های "مرگبر آمریکا" و "مرگ بر اسرائیل" سر میدهند. در سالهای اخیر لابی های رژیم ایران در سازمان دادن "تظاهرات نفرت" روز قدس درکشور هایی مانند کانادا فعال بوده اند. "تظاهرات نفرت"روز قدس سال گذشته در کوئینز پارک برگزار شد و در آن تظاهرکنندگان تصاویر خمینی و خامنه ای ( رهبر "عالی" کنونی ایران)، و نیز پرچم های حزب الله (یک سازمانتروریستی ممنوعه در کانادا) را حمل میکردند. این تظاهرات همچنین شامل سخنرانانطرفدار رژیم اسلامی میشد که ارزش ها و ایدولوژی این دیکتاتوری بی رحم را تبلیغ میکردند. کانادابر اساس اصول آزادی، برابری، و احترام به همه ساخته شده است. دولت کانادا نباید اجازه دهد که از زمینشبعنوان سکویی برای سخنرانی های نفرت و تبلیغ ایدولوژی های یک رژیم خطرناک و بی رحماستفاده شود. دعوت از همه گروه ها، سازمان ها وفعالان مستقل که مخالف رژیم اسلامی در ایران هستند و به ارزش های کانادایی برابریو احترام به همه معتقدند: اقدام: مطالبیرا در قالب اطلاعیه مطبوعاتی، مقاله، وبلاگ و غیرهبنویسید و نگرانی های خود را در مورد این "تظاهراتنفرت" ابراز کنید با رسانه ها (روزنامه، تلویزیون، رادیو، وبلاگ ها وسایت های خبری) تماس بگیرید و نگرانی های خود را ابراز کنید. از فیس بوک و تویتر برایگسترش پیام واطلاع رسانی به هر چه تعداد بیشتری از افراد استفاده کنید. آنها رابه شرکت کردن در این کارزار تشویق کنید به نماینده خود در پارلماناستان نامه بنویسید و یا به دفتر او زیگ بزنید و نگرانی خود را نسبت به شکل گرفتنیک "تظاهرات نفرت" در کوینز پارک ابراز کنید به "راهپیمایی نفرت" روز قدس و گسترش تبلیغات رژیم اسلامی درکانادا نه! بگویید

0 Comments:

Post a Comment