نیروهای طرفدار دموکراسی در تورنتو کنفرانس اصلاح طلبان را که در آن سخنران کلیدی مجتبی واحدی بود به یک اعتراض علیه رژیم تبدیل کردند. "مرکز بین المللی برای حقوق بشر در ایران" به رهبری اصلاح طلب شناخته شده در تورنتو بنام حسن زارع زاده اردشیر برنامه ای با شرکت مجتبی واحدی، مشاور ارشد سابق کروبی و کسی که بنا به گفته خودش هنوز احترام زیادی برای هر دو نفر کروبی و موسوی قائل است، سازمان داده بود. افراد دیگر شرکت کننده در این پانل فرخ زندی از سکولارهای سبز تورنتو، رضا مریدی عضو پارلمان استانی در استان انتاریو، و خود اردشیر زارع زاده بود.  فعالان مستقل مثل خود من و همچنین گروههای متعدد مخالف رژیم یک حرکت اعتراضی را، هم بصورت تظاهرات در بیرون محل برگزاری مراسم در میدان مل لستمن، و هم در داخل جلسه در قالب پرسش و پاسخ و یا اظهار نظرهای مختلف، اعلام کرده بودند.   در حالی که ده ها معترض در خارج از میدان مل لستمن با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید جمع شده بودند و شعارهای ضد رژیم می دادند، ده ها تن از فعالان درداخل سالن سخنرانی حاضر شدند و در اساس، با در دست گرفتن زمان پرسش و پاسخ، مخالفت خود را نه تنها با مجتبی واحدی که هنوزهم رابطه نزدیکی با کروبی دارد، بلکه با تمامیت رژیم اسلامی ابراز کردند. سخنران اول من بودم و گفتم "درجایی که رژیم اسلامی از جمله هر دو جناح تندرو و اصلاح طلب باید سرنگون شود، واحدی این واقعییت آشکار را که او کسی است که به مدت 30 سال برای رژیم اسلامی کار کرده است و دستش به خون مردم ایران آلوده است، بسادگی نادیده میگیرد و از آن میگذرد". من گفتم که او "به این آسانی نمیتواند دست های خود را از خون بشوید و بگوید که من دیگر یک اصلاح طلب نیستم (به خصوص با توجه به احترام آشکاری که او هنوز برای موسوی و کروبی احساس می کند.)" من تاکید کردم که "هر دو کروبی و واحدی کسانی هستند که باید بخاطر جنایات خود علیه مردم ایران تحت پیگرد قانونی بگیرند". همچنین من به روشنی بیان کردم که "من نه او را و نه اردشیر زارع زاده را بعنوان اپوزیسیون نمیشناسم و فرخ زندی هم با پیوستن به این برنامه اصلاح طلبی، یک خط روشن بین خود و اپوزیسیون کشیده است". در حالی که مجتبی واحدی قصد پاسخگویی به بیانات من را داشت، من گفتم که نه سازمان دادن این برنامه و نه خود واحدی هیچ اعتباری ندارند و من هیچ سوالی از او ندارم، من فقط برای اعتراض به آنجا آمده ام. فعالان دیگر درست پشت سر من ابراز مخالفت خود را با این عامل رژیم که با دیدن سرنگونی قریب الوقوع رژیم، بدون هیچ گونه پاسخگویی برای نقش بالای خود در درون رژیم اسلامی در 30 سال گذشته، میخواهد از آن بگذرد، ابراز داشتند. تا این اواخر، کروبی یکی از مقامات بلند پایه رژیم بود که به عنوان رئیس مجلس خدمت میکرد، بنیانگذار بنیاد شهید بود که در آن نقض سیستماتیک حقوق بشر علیه مردم بی گناه صورت میگرفت، و همچنین به عنوان یکی از چهار نفراز میان ۴۰۰ کاندید بود که اجازه شورای نگهبان را برای شرکت در انتخابات (بخوانید انتصابات) ریاست جمهوری را به دست آورد. به عنوان یک مشاور ارشد کروبی برای نزدیک به 30 سال، واحدی هم شریک جرم در نقض سیستماتیک و وحشیانه حقوق بشر علیه مردم ایران است. چیزی که برای من در این برنامه بسیار عجیب بود اظهارات سخنرانان دیگر بود که حد اکثر سعی خود را کردند که جنایات مرتکب شده توسط مقامات بالای رژیم مانند مجتبی واحدی را توجیه کنند و بگویند که "اشتباهات"ی که آنها در گذشته مرتکب شده اند مهم نیستند، اشتباهات باید به فراموشی سپرده شوند و به آنها باید فرصت دیگری داده شود. رضا مریدی بخصوص مقامات عالی رتبه رژیم اسلامی را با مقامات دولت کانادا که ممکن است اشتباهاتی در گذشته داشته باشند مقایسه کرد. من باور نمی کنم هیچ یک از مقامات دولت کانادا لکه خون هزاران کانادایی را در دست داشته باشد. این بسیار ناراحت کننده است که یک مقام دولتی کانادا که توسط عموم انتخاب شده، پذیرفته است که با یک مقام عالیرتبه رژیم اسلامی که هنوز باید تمام روابط خود با رژیم را قطع کند، در یک پنل بنشیند، چه رسد به اینکه تلاش کند رفتار گذشته او و سایر مقامات رژیم اسلامی را توجیه کند. فرخ زندی رئیس سکولارها سبز در تورنتو نیز هر چه ممکن بود تا کنون اعتبار داشته باشد را با انتخاب نشستن در یک پنل با مجتبی واحدی در چشم اپوزیسیون از دست داد. روی هم رفته، بدون شک این رویداد یک شکست بزرگ برای سازمان دهندگان آن و خود مجتبی واحدی بود که در چند سال اخیر سخت تلاش کرده است تا خود را بعنوان "اپوزیسیون"، و نه یک مقام جمهوری اسلامی مسئول نقض فاحش حقوق بشرعلیه مردم ایران بوده و باید در دادگاه قانون محاکمه شود، نشان دهد. در این رویداد، اپوزیسیون طبق معمول حاضر و قوی بود و ما توانستیم یک پیام روشن بفرستیم که از مجتبی واحدی و امثال او در تورنتو استقبال نمی شود و قطعا در میان اپوزیسیون جایی ندارند. مرگ بر رژیم اسلامی در ایران زنده باد آزادی در ایران

0 Comments:

Post a Comment