دوستان عزیز،

ما باید در برابر این رویداد به هر شکلی که ممکن است دست به اعتراض بزنیم ، چه بصورت تظاهرات واقعی، چه با نوشتن یا صحبت کردن در مورد آن، و یا شرکت حضوری در مراسم و بلند کردن صدای اعتراض از داخل مراسم. فرا خوان به اعتراض: به سرقت جنبش طرفدار دموکراسی در ایران توسط اصلاح طلبان در تورنتو "نه" بگوییم! سالگرد تظاهرات سراسری دموکراسی خواهی در ایران که در ۹ ژوئن ۲۰۰۹ بوقوع پیوست، نزدیک می شود و در حالی که گروه های مخالف و فعالان در داخل و خارج از ایران خود را برای بزرگداشت این روزآماده میکنند، عناصر اصلاح طلبی در تورنتو هستند که آرزو دارند جنبش دموکراسی خواهی مردم را به غارت برده و آنرا به جای خواستی برای سرنگونی رژیم اسلامی در ایران، حرکتی وابسته به اصلاحات قلمداد کنند. در تاریخ سه شنبه، ۹ ژوئن ۲۰۱۲ درساعت ۲ بعد از ظهر یک برنامه توسط این عناصر اصلاح طلب در مرکز تجمعات نورت یورک (میدان لستمن) ترتیب داده شده است که ویژگی آن حضور مجتبی واحدی به عنوان سخنران اصلی میباشد. مجتبی واحدی از سال ۱۹۸۲ مشاور ارشد مهدی کروبی بوده است. درک من اینست که هنوز هم، هر چند که دیگر در ایران زندگی نمیکند، به عنوان مشاور مهدی کروبی عمل می کند. این یک خدمت به بلندی ۳۰ سال به رژیم اسلامی است! در حالی که تظاهرات طرفداران دموکراسی با انتخابات (بخوانید انتصابات) ریاست جمهوری در ژوئن ۲۰۰۹ شروع شد، این تظاهرات بسیار سریع صورت رادیکال به خود گرفت و در برابر تمامیت رژیم اسلامی از جمله تندروها و اصلاح طلبان جهت گرفت. یکی از محبوب ترین شعارهایی که در ایران شکل گرفت "موسوی بهانه است، کل رژیم را نشانه است" بود. در آنزمان اعتراضات به سرعت رادیکال شد و بنیان رژیم اسلامی را به لرزه در آورد. در حالی که میلیون ها نفر از ایرانیان شعار مرگ بر رژیم میدادند یک گروه کوچک از اصلاح طلبان در داخل و خارج ازایران سعی کردند که اعتراضات را محدود وآنرا منحصر به یک تقاضای ساده برای اصلاحات و نه سرنگونی کامل رژیم اسلامی نشان دهند. ایرانیان نه وعده های تو خالی اصلاح طلبانی مانند خاتمی، موسوی و کروبی و نه خون ریزی ها و نقض سیستماتیک حقوق بشر که در طول دو دوره ریاست جمهوری خاتمی به اصطلاح اصلاح طلب صورت گرفت را فراموش کرده اند. رژیم اسلامی قادر به اصلاحات نیست و توسط مردم ایران سرنگون خواهد شد. ما به عنوان فعالان ایرانی باید در برابر عناصر اصلاح طلب فرصت طلب در تورنتو محکم بایستیم و از سرقت جنبش مردم که به دنبال سرنگونی کامل رژیم اسلامی هستند، جلوگیری کنیم. من تمام گروه های دموکراسی خواه مخالف رژیم و نیز فعالان مستقل را به اعتراض در برابر این رویداد فرا میخوانم (همانطور که ما در مقابل مسجد المهدی در ماه آوریل کردیم). ما باید از تبدیل شدن تورنتو به خانه راحتی برای اصلاح طلبان وابسته به رژیم اسلامی جلوگیری کنیم. تاریخ: شنبه: ۹ ژوئن زمان: ساعت ۲ بعد از ظهر محل: مرکز نورث یورک (مل لستمن) مرگ بر رژیم اسلامی در ایران زنده باد آزادی در ایران

0 Comments:

Post a Comment