مرکز اسلامی امام مهدی (عج) یک سری سخنرانی از دکتر میر باقری، را سازماندهی کرده است ، که در آوریل ۳ آغاز شده وتا ۱۳ آوریل ادامه پیدا خواهد کرد است. آقای میر باقری استاد علوم دینی و یکی‌ از افرادی است که نفوذ زیادی در بین حاکمیت رژیم اسلامی ایران را دارد.

مسجد امام مهدی ، یکی‌ از مساجدی هست که وابسته به رژیم جمهوری اسلامی ایران در تورنتو است,که ظاهراً آرام ولی‌ بسیار فعال حرکت می‌کند. مثله بسیار مهمی‌ که در حل حاضر مطرح است این مرکز اسلامی با دعوت از کارشناسان دینی از ایران و یا نقاط دیگر با استفاده از مسلمانان ساکن تورنتو در حال تشکل دادن این افراد در گروه‌های اسلامی که در صورت لزوم مورد بهره برداری و یا استفاده رژیم قرار بگیرند، مانند مواردی ممندتزاهرت ضدّ جنگ که در ماه گذشته شاهد آن بودیم.

توجه داشته باشید که سکوت جامعه ایرانی‌ تورنتو در مقابل این اقدامات رژیم و افراد تحت عنوان آنها باعث خواهد شد که این افراد با قدرت بیشتری به این کارها ادامه بدهند. ما افراد فعال جامعه که مخالف رژیم جمهوری اسلامی هستیم باید به صورتی متحد در مقابل این افراد ایستاده و با آگاه کردن جامعه

0 Comments:

Post a Comment