Today more than 23 cities worldwide held protests in support of all political prisoners in Iran, and in protest against the recent mass executions carried out by the Islamic Regime. Tens of activists gathered today in Toronto to show their support and solidarity with political prisoners in Iran, and demanding Regime change in Iran. In light of the rise of number of executions in the past two months there is great concern that we might be moving toward another mass murder of thousands of political prisoners, similar to the mass murder of 10,000 political prisoners in Iran in the summer of 1988 (when Hossein Mousavi was the Prime Minister of Iran.)
We must continue putting pressure on the Islamic Regime in every way that we can, while showing our solidarity with political prisoners and all activists in Iran.

Down with the Islamic Regime in Iran
Long Live Freedom in Iranدر پایان هفته ای که گذشت، من در کنفرانس "گذار به دموکراسی در ایران" که در دانشگاه جرج واشنگتن برگزار شد حضور یافتم. این کنفرانس با همکاری کنفدراسیون دانشجویان ایرانی و انستیتوی سیاست گذاری های جهانی برگزار شد.

جضور من در این کنفرانس به عنوان یک عنصر فعال و مستقل صورت پذیرفت با این باور که اگر ما میخواهیم دموکراسی خواهی را رواج دهیم باید از هم اکنون آنرا تمرین کنیم. باوجود اینکه برخی از فعالان سیاسی بمن توصیه کرده بودند که در این کنفرانس حضور نیابم و با وجود اینکه این کنفرانس بحث بسیار بر انگیخته بود، من تصمیم گرفتم که با رفتن به آنجا ارزیابی خودم را در این مورد داشته باشم.
در حالیکه امید میرفت این کنفرانس کاری مثبت و سودبخش بانجام برساند، شوربختانه چنین نشد. رویهمرفته چنین بنظر میرسید که هدف کنفرانس بیشتر تبلیغ برای "کنفدراسیون دانشجویان آیران" همراه با نیم نگاهی به دیدگاههای اصلاح طلبانه بود. آنچه در زیر میآید بازتاب دیدهها و اندیشههای من در مورد پانلها و سخنرانان این کنفرانس است:

روز نخست:
پانل 1 : نسل جدید : در خواست برای، توانمندی ها و چشم انداز سیاسی
.،یکی از سخنرانان در این پانل آقای امیر قلیپور[[گلپری پور]] دبیر کل سابق انجمن اسلامی دانشجویان در دانشگاه تهران و عضو ستاد مرکزی موسوی بود.در حالیکه آقای قلیپور[[گلپری پور]] آشکارا از آقای موسوی حمایت نمیکرد چنین گفت که "مردم ایران رهبری میکنند و آقای موسوی بدنبال آنهاست". او همچنین گفت که بیشتر جوانان تنها به فکر ازادیهای شخصی و فردی خود از قبیل حق ازادی پوشش و آزادی تماس با دوستان جنس مخالف بدون ترس از سرکوب و گرفتاری هستند. به این شیوه ایشان در خواستهای سیاسی نسل جوان را کوچک جلوه داد و آنها را بیشتر محدود به خواستهای شخصی دانست.
،افراد دیگر در پانل شامل: جین کوکان و ناهید کلهری و امین کریمیان بود.

پانل 2 - رهبری مخالفان : در تبعید و یا از درون؟
سخنرانان در این پانل شامل امیر شجره از تلویزیون بین المللی پارس بود که، یکی از معدود سخنرانانی بود که بروشنی مواضعی ضد رژیم اسلامی داشت.
یکی دیگر از سخنرانان علیرضا نوری زاده بود که به عنوان یک اصلاح طلب به خوبی شناخته شده است و بیشتر از سخنان خود را صرف تلاش برای متقاعد کردن مخاطبین نمود تا از گذشته موسوی و اینکه هزاران زندانی در زمان نخست وزیری او اعدام شده اند حرفی بمیان نیاورند زیرا از وحدت و یگانگی و نیز از پیشر فت مبارزه جلوگیری میکند. آیشان همچنین به واژه "سکولاریزم" حمله کرد و چنین اظهار داشت که 60% از مردم ایران از این واژه وحشت دارند و چنین میاندیشند که معنی آن اینست که کسی خواهد آمد و دامن دخترانشان را بر تن آنها میدراند. آقای نوریزاده اشاره ای به منبع آمار خود نکرد.

پانل 3 - گذر به دموکراسی : چالش ها و فرصتها
سخنرانان در این پانل شامل ایوان مارویچ یکی از بنیانگذاران آتپور، جنبش دانشجویی سیاسی صربی، جیمی ترونس، معاون مدیر موسسه بین المللی جمهوریخواهان برای آفریقا،و بنجامین، رابرت، مدیر انستیتو ملی حزب دموکرات از اروپا مرکزی و شرقی بود.
پانل 4 - جدید قانون اساسی- اصلاحات یا تغییر رژیم؟
من یکی از سخنرانان در این پانل بودم و متن سخنرانی من در یک پست جداگانه به همراه تصاویر خواهد آمد.
یکی دیگر از سخنرانان امیر فخرآور بود، که در باره ضرورت قانون اساسی جدید سخنانی گفت(که با یاری همکارانشان نوشته شده بود)..

روز دوم
پانل 5 - سکولاریسم : معانی جایگزین
یکی از سخنرانان در این پانل آقای افشین ایلیان، استاد حقوق و فلسفه از هلند بود. آقای ایلیان یکی دیگر از سخنرانانی بود که اظهار داشت گذشته موسوی هیچ اهمیتی ندارد و اینکه او در حال حاضر خوب کار میکند و مردم هم او را به عنوان رهبر خود انتخاب کرده اند بنا بر این ما نباید میان خودمان جدائی بیاندازیم و باید در کنار هم بمانیم.
پذیرفتن سخنان آقای ایلیان برای من دشوار بود و بهمین جهت در زمان پرسش و پاسخ از او پرسشهائی کردم که در زیر میآید:

پرسش: "بعنوان یک استاد در رشته قانون شما میدانید که اگر کسی در کشورهای غربی دیگری را سیلی بزند بطور قانونی قابل تعقیب است و اگر در دادگاه قانون محکوم شود تنبیه خواهد شد. چگونه شما انتظار دارید که ما گذشته موسوی و اعدام هزاران زندانی سیاسی در زمان نخست وزیری ایشان را نادیده بگیریم؟ پاسخ شما به خانوادههای آن زندانیان چیست و آیا شما با این سخن که اهمیتی ندارد چه اتفاقی در گذشته رخ داده، به سرکوبگران فعلی مانند بسیجیها، پاسدارها و سردمداران دولتی چراغ سبز نمیدهید؟

آقای ایلیان مستقیما به پرسش من پاسخی نداد و بجای آن سخن از این گفت که پیگیری این افراد بسیار دشوار خواهد بود زیرا آنان باحتمال بسیار زیاد همه شواهد بزهکاریهای خود را نابود خواهند کرد و در نتیجه انجام این پیگیری هزینه مالی هنگفتی خواهد داشت.آقای ایلیان همچنین انکار کرد که گفته است گذشته موسوی را باید فراموش کرد.
این موضوع مرا ناچار کرد که به آقای ایلیان یاد آور شوم که ایشان چنین مطلبی را گفتند و پاسخ قابل پذیرشی هم به پرسش من دادند.

پانل 6 - رسانه های جدید : انقلاب اینترنتی و فردگرایی
من در این پانل شرکت نداشتم اما سخنرانان این پانل شامل روزبه میر ابراهیمی، مهدی سحرخیز و بهنام ناطقی بود(بر اساس برنامه کنفرانس)
پانل 7 - تحریم : تغییر رفتار یا تغییر رژیم؟
یکی از سخنرانان در این پانل ابوالفضل اسلامی، کنسول پیشین جمهوری اسلامی در ژاپن بود. آقای اسلامی که سالها برای جمهوری اسلامی کار کرده در سال 2009 و پس از خیزش مردم ایران در جریان انتخابات رئیس جمهوری استعفا داد. آقای اسلامی ادعا میکند که خشونت دولت در مقابل مردم دلیل استعفای او بود. پرسش اینست که آیا آقای اسلامی در سالهای پیش از انتخابات 2009 از خشونت دولت بر ضد مردم آگاه نبود؟
واقعیت این است که میلیون ها ایرانی به خیابان ها ریختند و اعتراض کردند،و جنبش هر چه بیشتر رادیکال تر و بنیانی میشد بطوری که پایان عمر رژیم نزدیک بنظر میآمد. چه راهی بهتر از این برای یک دیپلمات جمهوری اسلامی وجود داشت که در این شرایط استعفا دهد و بدینوسیله در صورت بر افتادن رژیم از پیگرد مصون بماند و امنیت خود را تضمین کند؟ این نوع از استعفاها در بهترین حالت خدمت بخود و فرصت طلبی است. با این حال به نظر می رسید که من تنها کسی بودم در این کنفرانس که چنین احساسی داشتم. آقای فخر آور در هر فرصتی مشغول ستایش از آقای مهندس اسلامی و حضار در هر موقعیتی مشغول کف زدن برای او بودند و با او بمانند قهرمانی برخورد میشد نه یک فرضت طلب که تا آخرین لحظه ها در مقام دولتی خود باقی مانده بود.
یکی دیگر از کسانی که در همایش حضور یافت اما سخنی نگفت آقای موسوی خوئینی بود که در گذشته از نمایندگان اصلاح طلب در مجلس بوده و اکنون در واشنگتن زندگی میکند. آقای فخر آور از آقای خوئینی هم بخاطر پیگیری درخواستهای دانشجویان در مجلس ستایش کرد که یکبار دیگر با کف زدن حضار همراه شد.

برای من نگران کننده ترین بخش این همایش تنها حضور این مقامات سابق رژیم اسلامی نبود بلکه برخوردی بود که آنها را بصورت قهرمانان ملی در آورده بود .این واقعیت که برخی از مقامات رژیم اسلامی استعفا داددند بدون شک برای جنبش مردم چیز مفید و مثبتی است اما بهتر است که ما در این مورد توهمی نداشته باشیم.اگر مردمی، که سالیان متمادی برای رژیم بدون هیچ گونه نگرانی برای حقوق مردم کار کرده اند، امروز استعفا میدهند، به این دلیل است که این بیش از هرچیز و پیشتر از همه، بسود خود آنهاست. این موضوع آینده آنها را تضمین و به آنها اجازه میدهد در یک کشور سوم با آسودگی زندگی کنند.

به طور کلی ،مرکز توجه کنفرانس بیشتر بر کنفدراسیون دانشجویان ایرانی با رنگ اصلاح طلبی بود. برای من به عنوان یک فرد روز، سوم با وجود اشخاصی مانند آقای اسلامی یا آقای خوئینی قابل هضم نبود و بهمین جهت در روز پایانی حضور در آنجا نداشتم.
امیدوارم در آینده بتوانیم همایشی در باره دگرگونی رژیم بدون هیچگونه بحث اصلاح طلبانه داشیم بدون.

سرنگون باد جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی در ایران


Please find below the text of my speech at the Iran Democratic Transition Conference in Washington DC as well as the video of my speech.

The Islamic Regime Constitution: Reform v. Regime Change

Hello Everyone. It is a great pleasure to be here today and to speak to you about a topic that is very important to me, Regime Change in Iran.

The theme of this conference is a democratic transition in Iran and a hot topic, not only in this conference, but generally in the Iranian Diaspora is the question of reform versus Regime change.

I have been major advocate of complete and total Regime change in Iran, because I don’t believe a dictatorship regime that has been involved in the systematic oppression of its people for the past 31 years is worthy or capable of reform.

When discussing the issue of reform versus Regime change the most important piece of law we have to look at is the Islamic Regime’s constitution. Is there any possibility of reforming the current constitution in order to make it compatible with fundamental concepts such as human rights, democracy and secularism?

The permeable of the Islamic Regime Constitution states: “The Constitution of the Islamic Republic of Iran sets forth the cultural, social, political and economic institutions of the people of Iran, based on Islamic principles and rules and reflecting the fundamental desires of the Islamic people.”

From the onset the Constitution defines itself as “Islamic” as it relates to the “Islamic People.” When the very basic root of the constitution is based on Islam it leaves no room for the concept of secularism, and the separation of religion from state. An Islamic constitution, even with reforms can never become secular, because the root of it is based in religion. The constitution also does not take into consideration the “non-Islamic” people, the Jews, Christians, Zorostarians, Bahai’s, Agnostic and Atheists who also live in the Iranian society and must be given the same rights and consideration regardless of their religious beliefs.

Women in the Constitution:

Women who make up about 50% of the Iranian population are given one dominant role in the constitution: Motherhood. The goal of the Islamic Regime for the past 31 years has been segregating women in the work force, schools and universities, public transportation, sports arenas and even at the beach, trying very hard to remove them from the society and put them back in the home as mothers and homemakers.

Fortunately the Regime has not been successful because Iranian women have fought back, tooth and nail, often risking their freedom and even their lives in order to claim the rights which are rightfully theirs. More than 50% of university students in Iran are women; women are active in the work force, sports, cinema, literature, art and even politics.

Today women are in the front lines of the protests against the Regime, fighting side by side with men, fighting with everything they have for a society where they can enjoy the same rights, freedoms and responsibilities as men in the society. In order for that to happen we need a constitution that is based on rule of law rather than on religion.

There is also the judiciary and the mass communication which are also based in Islam, which I will not get into today.

Leaving the constitution aside for a moment the past 13 years in Iran has been a clear indicator that the Islamic Regime is not capable of reform. This became especially clear during the presidency of Mohammad Khatami, the so called reformist president whose biggest accomplishment was adding another 8 years to the life of the Islamic Regime, which had weakened significantly in the mid to late 90’s. Iran has experienced a reformist president for two terms, two bloody terms where student dissidents were arrested, tortured, executed or murdered in prisons. The presidency of the so called reformist Khatami also marks some of the worst human rights violations committed by the Islamic Regime in the past 31 years.

Fast forwarding to the 2009 [s]elections (I call it a selection not because Ahmadinejad won, but because of the selection process of the candidates and the way they are handpicked by the Supreme Leader and the Guardian Council). Mousavi and Karoubi the so called reformist candidates were handpicked by the “Supreme Leader” and the guardian council from among 400+ candidates. They were picked not because they were in anyway a threat, but because they were an integrated part of the Islamic Regime, and still are.

Most recently when brave Iranians took to the streets with the slogan of “independence, freedom, Iranian Republic” Mr. Mousavi came out and said the peoples slogan must be “Islamic Republic, not one word more and not one word less”. Mousavi is a supporter of the Islamic Regime and all the atrocities committed by the Regime. He has shown over and over in the past year and a half that he stands with the Regime and against the people.

The important question now is how do we achieve Regime Change in Iran? One thing is for certain, human rights is not enough. Human rights work can only take us so far, while we may be able to save one person from execution the Regime will go ahead and kill two more just to make a point. There are thousands of nameless and faceless political prisoners in Iran whom we will never be able to help, because we don’t know who they are. If we want to create real change and help protect the rights of all political prisoners, all ethnic and religious minorities and the Iranian people as a whole we must also focus on Regime change.

It is not a secret that even the Regime itself has created human rights activists and organizations for the sole purpose of instilling terror and fear in the heart of the Iranian people. These organizations receive very detailed information about torture, rape and execution of political prisoners from mysterious sources, they “smuggle out” videos of torture and rape from prisons for the sole purpose of making people afraid, to show them what will happen if they dare oppose the Regime.

These groups make contacts with activists in Iran and expose these activists to the Regime, so that they are arrested, tortured and thought a lesson not to oppose the Regime.

While it is important to be the voice of the voiceless the best and the most effective way to do it is by focusing on Regime change rather than solely on human rights.

We also need the help of the international community, not by way of military intervention, but by open support for the pro-democracy movement and by pushing for smart sanctions, in particular oil sanctions against the Islamic Regime.
Being an Iranian/Canadian I need to point out that the current Canadian Government has been extremely supportive of the Iranian people’s pro-democracy movement in Iran, by condemning human rights violations committed by the Islamic Regime on a regular basis, and by being one of the only governments that is pushing and supporting smart sanctions, especially oil and gas sanctions against the Regime.

I urge other governments to follow in the same path.

The video of my speech. Unfortunately the quality is not very good.


This weekend I attended and spoke at The Iran Democratic Transition Conference in George Washington University. The conference was organized by The Institute of World Politics and The Confederation of Iranian Students.

I attended as an independent activist and with an open mind; because I believe that if we want to promote democracy we have to start practicing it today! Although this was a very controversial conference, and I had received numerous calls from various political activists urging me not to attend, I decided to attend and judge for myself.

While this conference had the potential of accomplishing something very useful and positive, unfortunately it fell very short of that goal. Overall the goal of the conference seemed to be the self promotion of “The Confederation of Iranian Students” as well as an undertone of reformist propaganda.

The following are my observations and thoughts on various panels and speakers:

Day 1:

Panel 1: New Generation: Demands, Abilities and Political Vision

One of the speakers on this panel was Mr. Amir Golparipour, a former secretary general of Islamic Student Association in Tehran University, and a member of Mousavi’s central campaign. While Mr. Golparipour did not openly support Mousavi, he stated that “the people in Iran are leading and Mousavi is following.” He also stated that young people were interested mostly in their own individual rights such as the right to dress the way they want, or be able to see their boyfriend/girlfriend without the fear of repercussions. He minimized the political demands of the younger generation and tried to reduce it to simple individual demands.

Others on the panel included Jane Kokan, Nahid Kalhori and Amin Karimian.

Panel 2-Oppositions Leadership: In Exile or from Within?

The speakers on this panel included Amir Shajareh from Pars International Television, who was one of the few speakers at this conference who took a clear stand against the Islamic Regime.

Another speaker was the well know reformist Alireza Nourizadeh who spent most of his speech trying to convince the audience “not to bring up Mousavi’s past, not to say that thousands of political prisoners were executed during Mousavi’s time as the prime minister, because this would prevent unity and would not allow the movement to move forward. He also attacked the term “secularism” by stating that 60% of the Iranians were afraid of the term, and perceived it to mean “someone would come and rip of their daughter’s skirt.” Mr. Nourizadeh did not indicate where he had gotten his statistics from...

Panel 3-Transition to Democracy: Challenges and Opportunities

Speakers in this panel included Ivan Marovic, one of the founders of Otpor, the Serbian political student movement, Jamie Tronnes, International Republican Institute’s Deputy Director for Africa and Robert Benjamin, National Democratic Institute’s Director of Central and Eastern Europe.

Panel 4-New Constitution- Reform or Regime Change?

I was one of the speakers on this panel and I will be posting the text of my speech on a separate post along with pictures.

Another speaker was Amir Fakhravar, who discussed the necessity of a new constitution (which he along with his colleagues have conveniently written.)

Day 2

Panel 5-Secularism: Alternative Meanings

One of the speakers on this panel was Mr. Afshin Ellian, a professor of law and philosophy from Netherlands. Mr. Ellian was another speaker who stated that it did not matter what Mousavi had done in the past, that he was currently doing a good job and that people had “chosen” him as a leader, therefore we should not create division and we should stand together.

Mr. Ellians speech was difficult to swallow and I asked him the following during the question/answer period:

“As a law professor you know that in Western countries even if someone slaps someone in the face they are criminally charged, have a trial and if found guilty punished. How can you suggest that we should forget about Mousavi’s past and the execution of thousands of political prisoners while he was the prime minister? How do you answer to the families of those political prisoners, and aren’t you giving a free pass to those who are currently involved in the oppression of people, like the Basij, Revolutionary Guards and Government officials, by saying it doesn’t matter what they have done?”

Mr. Ellian did not answer my questions directly, instead he talked about how difficult it would be to prosecute these people, how most likely they would destroy all the evidence and how it would cost millions of dollars... Mr. Ellian also denied having said that we should forget about Mousavi’s past.

I was forced to get up once again and remind Mr. Ellian that in fact he had said that very thing, and that he had not in any way answered my questions.

Panel 6-New Media: Cyber Revolution and Individualism

I did not attend this panel, but the speakers included Roozbeh Mir Ebrahimi, Mehdi Saharkhiz and Behnam Nateghi. (According to the conference program)

Panel 7-Sanctions: Behaviour Change or Regime Change?

One of the speakers on this panel was Abolfazl Eslami a “former” Counsellor of the Islamic Regime in Tokyo Japan. Mr. Eslami who had worked for the Regime for many years “resigned” after the protests and uprising of people after the June 2009 presidential [s]elections. Mr. Eslami claims that it was the violence used by the Regime that caused him to resign. The question that comes to mind is “was Mr. Eslami not aware of the violence and brutality used by the Regime prior to June 2009?”

The reality is that millions of Iranians were pouring into the streets and protesting, the movement was becoming more and more radical and the end of the Islamic Regime was and still is in sight. What better way or time for an Islamic Regime diplomat to “resign” in order to guarantee his safety, and to protect himself from any possible future prosecution after the Regime is overthrown? These types of resignations are at best self serving and opportunist, however it seemed like I was the only one at this conference who felt this way... Mr. Fakhravar was busy praising Mr. Eslami at every opportunity and the audience were clapping for him at every opportunity, treating him like a hero, rather than a self serving opportunist who had quit his post, at a very convenient time.

Another person who attended the conference, but did not speak was Mousavi Khoeini, a former reformist member of parliament who currently lives in Washington DC. Mr. Fakhravar was also quick to praise Mr. Khoeini for following up with the demands of the students, while he was the Member of Parliament, and once again applause followed.

For me the most alarming part of this conference was not only the presence of these former Islamic Regime officials, but the way they were constantly praised and treated like heroes. The fact that some Islamic Regime officials are resigning is no doubt something useful and positive for the peoples movement, but let us not have any illusions. If people, who have been working for the Regime for so many years, without any cause for concern for the rights of people, are resigning today, it is because it benefits them first and foremost. It takes their future into guarantee and allows them to live in a safe third country, which they would not be allowed to do, if they were still working for the Regime when the Regime is overthrown. These individuals are not hero’s and should not be treated as such; at best they are opportunists who should help the people’s movement and beg for forgiveness, rather then being treated like heroes.

Overall, the focus of the conference was more on the Confederation of Iranian Students with a reformist undertone. I for one was not able to stomach a third day among individuals such as Mr. Eslami or Mr. Khoeini and did not participate in the last day of the conference.

I hope in the future we can have conferences with a focus on Regime Change without a reformist agenda.

Down with the Islamic Regime in Iran
Long Live Freedom in Iran


Hundreds of activists came together today (January 20th 2011) in the city of Soleymaniye in Iraq, to protest against the execution of Kurdish political activist Hossein Khezri who was executed, without notice on Saturday January 15th 2011, as well as about the possible imminent execution of other Kurdish activists including Zeynab Jalaliyan, Habibollah Latifi and Habibollah Golparipour.

Please find below pictures from this protest.

Facebook Album

Down with the Islamic Regime in Iran
Long Live freedom in Iran

Today I read a very disturbing article in the National Post “Achieves Canada cancels screening of Iranian Film.” According to this article, The Free Thinking Film Society’s screening of “Iranium” (which criticizes Iran’s nuclear weapon program), scheduled for last night had been cancelled by the National Achieves of Canada.

Achieves decided to cancel the screening after receiving threats from the Islamic Regime Embassy and “the public.”

For years many of us in the Iranian community have been voicing our concern over the presence of the Islamic Regime Embassy (The House of Terror), the Regime lobbyists disguised as “bursary students,” business men/women and more obviously Islamic Regime diplomats in Canada.

Up to this point the target of these entities were the activists in the community who are fighting for Regime change in Iran. Activists receive threatening letters and emails on a regular basis, pro Regime events and conferences are organized by Regime lobbyists and bursary students whose education is being paid for by the Regime spy on activist students and intimidate them in every way possible.

Today however it seems as though the target of the Regime has changed and broadened to include not only Iranians but Canadians as well. It is obvious that the Regime and its supporters in Canada felt secure and comfortable enough to threaten the National Archives to the point where they felt unsafe to screen the film.

Fortunately both the Haritage Minister James Moore and the Immigration Minister Jason Kenny took action quickly and instructed the Library and Achieves to Honour their commitment to showing the film.

The lesson we can all take away from this is that the Islamic Regime Embassy and lobbyists in Canada are no longer the problem of Iranians alone, this is a problem that effects us all as a country and we must all come together to fight against it.

Sources

Archives Canada cancels screening of Iranian film

Heritage Minister orders showing of controversial film Iranium


Tonight I had the pleasure of attending an event in honour of Shahpour Alireza Pahlavi, which was organized by the “Movement to Support Freedom in Iran.” This event set itself apart from other events that have been organized in honour of Alireza Pahlavi in Toronto, because it was announced from the very beginning that this was a “political” event. This was a welcome change, it was honest and upfront; how can the death of a young man, who loved Iran and spent years of his life studying its history and civilization be anything but political?

Tonight we heard from a number of Toronto activist who shared their love for Iran and sympathies for the Pahlavi. The key speaker tonight was the renowned Dr. Massoud Ansari who is well known for his opposition to the Islamic Regime, and Islamism which he stated was the root to the current troubles we are having in Iran.

One of the most important things Dr. Ansari said tonight was that the Mullah’s are the “waste” the “vomit” that has come out of Islam. If we remove the Mullah’s they can be replaced by the Sheikh, and if the Sheikh is removed it can be replaced by another Islamic “persona.” It is necessary for the root of the problem to be removed from the Iranian society; the minds of the Iranian people must be free from superstition and the Islamic mentality before we can have a free Iran.

This was the first event I have attended in Toronto in a long time where speakers took such a clear stand against the Islamic Regime and the Islamic ideology, and it was truly a welcome change from the general “non-political” events.

My sympathies are with the Pahlavi family who have lost a loved one, as well as with the families of all activists who have been executed or lost their lives in one way or another at the hands of the Islamic Regime including Hossein Khezri a Kurdish activist who was executed on Saturday morning.

Down with the Islamic Regime in Iran
Long Live Freedom in Iran


According to various reliable news sources, a prisoner was executed in the Orumiye Prison this morning. Although the name of this prisoner has not yet been confirmed various websites have reported that the person executed may very well be a Kurdish political activist and prisoner Mr. Hossein Khezri.

There is still a question mark, as numerous news sources have reported in the past few weeks that Mr. Khezri had been removed from Orumiye Prison and taken to an "unknown" location. Mr. Khezri's brother has denied any knowledge of his execution this morning, and has stated that there is no news from his brother to confirm whether he is alive or has been executed.

This is yet another tragic news coming out of Iran , and although the identity of the individual is yet to be determined, it is confirmed that someone was executed this morning.

I urge everyone to be cautious when reporting on today's execution and hold off on announcing that Hossein Khezri' has been executed until the news is actually confirmed by a reliable source such as Mr. Khezri's family or lawyer.

I certainly hope that it is not true and will be keeping Mr. Khezri and his family in my thoughts today.

I will post any new developments as I receive them.

Down with the Islamic Regime in Iran
Long Live Freedom in Iran


News sources:

http://rawanews.com/detailsf.aspx?=News&ID=3660&Babat=5
http://www.iranhr.net/spip.php?article1951

http://rawanews.com/detailsf.aspx?=News&ID=3659&Babat=5


Tonight hundreds of Iranians gathered in the Westin Prince Hotel in Toronto to commemorate the passing of Shahpour Alireza Pahlavi, the second son of the former Shah of Iran. It was a wonderful event, where people from clearly different political and ideological fractions came together to mark this very tragic event.

Shahpour Alireza Pahlavi, was highly educated, and loved Iran very much, these are two things that can never be disputed. It is still difficult to believe that Mr. Pahlavi took his own life and I am truly saddened by this tragic event.

As always I want to remember all of the brave young men and women who in one way or another have lost their lives in the past 31 years at the hands of the Islamic Regime. Let us also remember that together we are strong, and a united front is the best way to free Iran from the hands of the tyrannical Islamic Regime.

My sincere condolence and sympathies go out to the Pahlavi family and the Iranian nation.

Down with the Islamic Regime in Iran
Long Live Freedom in Iran


The news of the death of Shahpour Alireza Pahlavi, the younger son of the late Shah of Iran came as a great surprise and disappointment. I am still having a difficult time believing that he committed suicide, and feel truly sad for the loss of a young man who truly loved Iran.

My condolence to Alireza Pahlavi’s family, friends and loved ones.

A memorial service has been organized in honour of Mr. Pahlavi in Toronto on Friday January 7th from 6-8pm in the Westin Prince Toronto Hotel, for anyone who might want to attend and honour his memory.

Long live his memory
Down with the Islamic Regime
Long Live Freedom in Iran

As promised I am posting pictures of yesterday's protest in front of the Islamic Regime Embassy in Ottawa,in support of Habibollah Latifi and other political prisoners facing imminent executions.

Pictures

Vidoe of my speech in support of Habibollah Latifi and other political prisoners facing imminent execution.


Today (January 3rd 2010) I attended a protest which had been organized by leftists activists in front of the Islamic Regime Embassy in Ottawa. The protest lasted an hour from 1-2pm and despite the bitter cold tens of activists, many of whom including myself had travelled from Toronto gathered in front of the Embassy to show solidarity with Habibollah Latifi a Kurdish student activist who is facing imminent execution.

I had the opportunity to speak briefly at the protest and I started with saying that even though we were there with different political stands and may not agree on many things, we defiantly agreed on one thing, and that was that the Islamic Regime is not capable of reform and that it must be overthrown by the people, Regime Change is the only viable option for the Iranian people.

I also spoke about Habibollah Latifi and other Kurdish activists including Hossein Khezri, Zeynab Jalaliyan, Shirkoh Moarefi, Habib Golparipour and all other activists who are facing imminent execution. I also urged everyone to remember and condemn the recent wave of arrests in Sanandaj. (will post the video soon).

A big thanks for everyone who took part in the protest and in hopes of a free, secular and democratic Iran in the very near future.

Down with the Islamic Regime in Iran
Long Live Freedom in Iran


Dear Friends,

There will be a protest tomorrow in front of the Islamic Regime Embassy (245 Metcalf street) in Ottawa, Canada from 1pm-3pm in support of Habibollah Latifi a Kurdish student activist who is facing imminent execution as well as other Kurdish activists such as Hossein Khezri who may be in danger of execution.

In light of recent political executions in Iran including the execution of Mr. Ali Saremi a long time political activist who had spent more than 20 years in Islamic Regime prisons, as well as in light of recent wave of arrests in Iranian Kurdistan, I urge all freedom loving people Iranian and non-Iranian to please join us and show your solidarity with the Iranian people and especially with those activists who are facing imminent exectution.

Location: Islamic Regime Embassy Ottawa-245 Metcalfe Street

Date: Monday January 3rd 2010

Time: 1pm-3pm

Down with the Islamic Regime in Iran
Long Live Freedom in Iran


According to reliable news from activists in Iran Mr. Hossein Khazri, a Kurdish Iranian political prisoner was transferred to an “unknown location” in the Orumiyeh Prison. Mr. Khezri was transferred to the Orumiye Prison about a month and a half ago from Mahabad Prison.

On July 11th 2009 Mr. Khezri was “convicted” of being a Mohareb,(enemy of God) and was sentenced to death and “endangering state security.” He was subjected to severe torture while in prison to the point where his eye sight was severely affected.

Given the recent political executions in Iran along with wide spread arrests in Kurdistan of Iran, activists are gravely concerned that Mr. Khazri may have been taken to an “unknown” location in order for the execution to be carried out.

I urge all human rights organizations and activists to circulate this news and to take immediate action to stop the possible immenent execution of Mr. Hossein Khazri.

Down With the Islamic Regime in Iran
Long Live Freedom in Iran

;;