خبر های کوتاه : twitter
* بچها از نازی اباد و جوادیه آمدند کمک شمال شهر چند بسیجی‌ زخمی شدند

* بچه های نازی اباد و جوادیه دمتون گرم بادا

* ميدان ۷تير، ولی عصر، ونک، انقلاب و ميدان فاطمی ادامه دارددر رضائی ها به سوی شريعتی مردم به هم پيوستند

* در سعادت آباد-شهرک غرب و ستارخان تا آریاشهر درگیریها شدت یافته است ونک و کردستان همچنان اوج درگیریها


* خبر تاسف انگی متاسفانه با دو سه نفر که در شیراز از دوستان تماس گرفتم خبر شهادت برخی هم میهنان را تایید می کنند

* شیراز:در شیراز حکومت نظامی غیر رسمی برقرار شده است. تجمعات بیش از 3 نفر باعث جلب توجه مامورین گشته و سریع یورش میبرند


* بسیجی های کثیف حتا به ماشین ها و مغازه ها حمله می‌کنند


* تعداد کسانی که از 22 خرداد به بعد در خیابان های ایران کتک خورده اند از مجموع رای های احمدی نژاد بیشتر است

* راس ساعت 6 جمیتی نزدیک به 200 نفر از میدان ونک به سمت جنوب حرکت کردیم که بعد از 10 دقیقه جمعیت به 2 تا 3 هزار نفر رسید .


* چهارشنبه 14 مرداد - 9 صبح - بهارستان - مقابل مجلس

0 Comments:

Post a Comment