در پاسخ به فراخوان کمیته برگزاری مراسم اول ماه مه 88 برای آزادی کارگران دستگیر شده در سنندج، پارک لاله تهران و سایر شهرهای دیگر، روز چهارشنبه 27 مه تظاهراتی اعتراضی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در اتاوا به دعوت کارزار پشتیبانی از مبارزات کارگری در ایران- تورنتو و احزاب چپ برگزار شد . در این تظاهرات تعداد کثیری از فعالین کارگری و ایرانیان آزادیخواه از شهرهای تورنتو ، اتاوا و مونتریال شرکت داشتند.
تظاهرات از ساعت دوازده ظهر تا ساعت دو ونیم بعد از ظهر با وجود بارندگی شدید ادامه داشت . چندین سخنرانی در تظاهرات بر علیه جنابتها و سیاست رعب و وحشت رژیم از جانب فعالین چپ ارائه گردید و تعداد زیادی پیام نیز که برای تظاهرات ارسال شده بودند، در محل قرائت شدند. پیام حزب کمونیست ایران و دیگر احزاب و سازمانهای چپ شرکت کننده در تظاهرات توسط نمایندگان این احزاب خوانده شد . در طول تظاهرات، شرکت کنندگان با شعارهای کوبنده اعمال ضد کارگری و ضد انسانی رژیم اسلامی را محکوم کردند. چند سرود انقلابی توسط هنرمندان انقلابی و کمونیست امیر و هما در تظاهرات خوانده شدند که با استقبال گرم شرکت کنندگان در تظاهرات مواجه شد. در خاتمه، سرود انترناسیونال، سرود همبستگی جهانی طبقه کارگر توسط هنرمند انقلابی هما و با همراهی شرکت کنندگان در تظاهرات اجرا شد .
*****
روز شنبه 23 مه، تظاهراتی در اعتراض به حضور نمابندگان سفارت جمهوری اسلامی، در تورنتو برگزار گردید. سفارت رژیم چند روز پیش از موعد، از طریق چند رسانه نزدیک به خودشان به بهانه خدمات کنسولی اعلام کرده بود که به تورنتو خواهند آمد، اما از ترس اعتراض و نفرت آزادیخواهان مکان آن را اعلام نکرده بودند. فعالین چپ در آخرین لحظات روز جمعه از مکان حضور نمایندگان رژیم که در هتل هیلتون بود اطلاع پیدا کردند و با وجود زمان بسیار کم تلاش نمودند تا تعداد کثیری از آزادیخواهان را در سطح شهر سریعا مطلع سازند. روز شنبه ساعت 10صبح جلو هتل هیلتون مرکز تجمع ایرانیان آزادیخواه و سوسیالیستی بود که به حضور نمایندگان رژیم جنایت و کشتار اعتراض داشتند. معترضین به حضور نمایندگان رژیم اسلامی، تا ساعت 2 بعد از ظهر در مقابل هتل هیلتون تجمع کردند و سپس تظاهرات را به یکی از بازارهای شلوغ و اصلی ایرانیها در تورنتو منتقل کردند و در آنجا هم شرکت کنندگان با سخنرانی ، پیام و شعار وجود نمایندگان رژیم جنایتکار اسلامی در تورنتو را افشا و محکوم کردند که با استقبال گرم مردم روبرو شد. فعالین حزب کمونیست ایران هم از سازماندهندگان این اعتراض بودند و در تمام لحظات تظاهرات حضور فعال داشتند.

مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد سوسیالیسم

تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران-کانادا
29 مه 2009

0 Comments:

Post a Comment