روناک صفارزاده که بیش از1سال و9ماه است که در بازداشت موقت به سر می برد چند روز پیش از طرف شعبه 1 دادگاه انقلاب سنندج به ریاست بابای به 6 سال حبس محکوم کرد.اتهام روناک در کیفرخواست تنظیمی دادستان محاربه بود و دادستان تقاضای حکم اعدام را برای وی نموده بود اما شعبه 1 دادگاه انقلاب با بررسی پرونده و دفاعیات موثر وکیل وی دکتر محمد شریف به این نتیجه رسید که وی محاربه نمی باشد و وی را به اتهام اقدام علیه امنبت کشور و تبلیغ علیه نظام محکوم به 6 سال حبس نمود.
حکم به روناک صفار زاده ابلغ شده اما تا به حال به وکیل وی ابلاغ نشده است

Ms. Ronak Safarzadeh, who has been in pre-trial custody for the past 21 months has been sentenced to 6 years of imprisonment, by Branch 1 of the Revolutionary courts in the city of Sanandaj. Originally she had been charged with being a Mohareb (enemy of god) and the prosecution was seeking the death sentence, however after considering her case and listening to her defence she was convicted of acting against national security and propaganda against the Regime and was sentenced to 6 years of imprisonment.

;;