وقاحت کمیل (کیوان)رفیعی و جمال حسینی(بهارمست)اعضآي مجموعه فعالان حقوق بشر که اخیرا عکس او را منتشر کردند حد و حصر ندارد اخیرا این افراد مالیخولیائی اطلاعبه های میدهند و زیر آن می نوسیند تهران به نظر می آید اسم شهر وان ترکیه به تهران تغییر نام یافته است.کمیل رفیعی و جمال حسنی برای بدست آوردن پناهندگی از یو ان ترکیه به هر ترفندی دست می زنند.و تا به حال انبوهی مدرک از فعالیتهای به اصطلاح حقوق بشری برای گرفتن پناهندگی ارائه داده اند.در صورتی که ما در وان محتاج نان شب هستیم و به سخترین کارها دست می زنیم ولی کمیل و جمال حسنی آقایی می کنند و ما را مورد تمسخر قرار میدهند.فساد اخلاقی فروش تاییدیه این جریان مشکوک به کسانی که تازه از ایران خارج شده اند. به دروغ سو استفاده کردن از نام سازمانهای حقوق بشری جهانی که اگر با ما فعالیت کنید ما شما را ساپرت می کنیم.و حتی به فعالین مختلف در ایران . البته این موضوعات بعد از مدتی مشخص میشود و دست این دو ش.. رو میشود.شما می توانید این موضوع را در رابطه با ارتباطاتی که با بعضی از افراد در کردستان و زندانیان سیاسی داشتند متوجه شوید.این 2 ش... به طرق مختلف برای خود دکان باز کرده اند
باید این 2 ش ...کلا..ر را افشا کرد و نگذاشت از کلمه حقوق بشر سو استفاده کنند و آنرا برای منافع خود بکار ببرند متاسفانه بعضی از سایتهاهنوز به ش... بودن این 2 فرد پی نبرده ا ند. جالب اینکه کسی که برای خودش نمی تواند کاری انجام دهد و 10 ماه در وان بلاتکلیف است چگونه می تواند به دیگران کمک کند.
ما مدتی با این 2 فرد درشهر وان بودیم و این بخشی از واقعیتها است که برای شما نوشته ایم.

اسامي بدلايل امنيّتي محفوظ است

0 Comments:

Post a Comment