چندماه پیش در جریان اعلام محکومیت حبس من، یکی از وکلا در گفتگو با صدای دویچه‌له آلمان گفته بود {نمی‌دانم چرا.... کبودوند این همه بدشانسی می‌آورد. او واقعا بی‌گناه است ولی نه در داخل کشور و نه در روزنامه‌های داخلی هیچ‌گونه نامی از ایشان برده نمیشود... او مورد ظلم واقع شده...} از این وکیل محترم تشکر می‌کنم ولی خود ایشان که در برخی از روزنامه‌های نزدیک به اصلا‌ح‌طلبان حکومتی قلم زنی می‌کند، در جریان دادگاهی حاضر نشده و پس از آن دفاع ننمود و حتی در تهیه دفاعیه نیز هیچ‌گونه کمکی به ما نکرد. اما در مورد تحریم، بایکوت من به عنوان عضوی از جامعه سرکوب شده کرد و فردی مستقل، مواردی بر شرح ذیل قابل ذکر است:

اول اینکه: در حال حاضر سامانه مبتنی بر آپارتاید سیاسی- قضایی و رسانه‌ای- خبری در کشور حکمفرمایی می‌کند که ملیت‌های حاشیه ایرانی، اقلیت‌های ملی، مذهبی، اقوام، هویت‌طلبان، ناراضیان و مخالفان سیاسی و منتقدان جدی حکومت در شمولیت این آپارتاید چندجانبه قرار دارند.

دوم اینکه: مردم کرد در ایران به عنوان یک ملیت در حاشیه قرار گرفته به دلیل مبارزات و فعالیت‌های سیاسی و مدنی ده‌هاسال است به طور وسیعی در زیر تیغ آپارتاید حاکم قرار دارند. هویت جویان‌، حق‌طلبان، آزادی خواهان و فعالان سیاسی و مدنی کرد، عموماً با چماق تجزیه‌طلبی مورد سرکوبی قرار می‌گیرند، به طور گریزناپذیری قربانی محوری سامانه آپارتاید چندجانبه موجوداند.

سوم اینکه: جمعیت‌ها و مجامع نزدیک به حاکمیت به نام دفاع از مردم و یا اصناف، قشر خاصی و یا زندانیان، فعالیت‌هایی دارند که به برکت رانت‌های سیاسی، تبلیغی و رسانه‌ای حکومت و پیرامونی‌هایش موقعیتی یافته‌اند، اما این جمعیت‌ها به جای دفاع از ستمدیدگان و زندانیان مدنی و سیاسی بی‌گناه، گاه مراسم‌های تشویق و تقدیر از زندانبانان برپا می‌دارند و البته با پیروی از آموزه‌ها، روش‌ها و سیاست‌های تبعیض‌آمیز حاکمیت تنظیم رفتارهایشان برمبنای «خودی» و «غیرخودی» بودن کمک‌جویان و افرادی که آنها ادعای دفاع از آنها را دارند پنهان‌پذیر نیست، رفتار تبعیض‌آمیز اینگونه گروه‌ها در قبال زندانیان، فعالان سیاسی و مدنی و حقوق بشری و سکوت آنها در مواجه با نقض حقوق بشر در اساسی ترین موارد، ترجمان ماهیت واقعی جمعیت‌های احتمالاً حکومت ساخته است.

چهارم اینکه دفاع از حقوق بشر برمبنای این ایده که «نقض گسترده حقوق بشر و شکنجه و حبس و اعدام هزاران بیگناه در «آمار» است و نقض حقوق بشر یک فرد «تراژدی»‌است» چشم‌اندازی نگران کننده و ناامیدکننده از وضعیت حقوق بشر در جهان ارائه می‌دهد. مواضع برخی نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله اتحادیه اروپا که در قبال احضار به دادگاه یک یا برخی افراد واکنش نشان می‌دهند و اما در قبال نقض فاحش حقوق بسیاری دیگر از افراد، سکوت می‌کنند، تداعی‌گر حکمفرمایی ایده مذکور بر جنبش‌های جهانی و اوضاع حقوق بشر در دنیا است.

ششم اینکه: کوشندگان مستقل مدنی و سیاسی و حقوق بشری به دلیل استقلال فکری و عملی‌شان توسط منفعلان و عافیت‌طلبان و آنهایی که از دور دستی بر آتش دارند به اتهام‌های ناروا و بی‌پایه و اساس متهم می گردند، که اینگونه اتهام زدن‌ها اقدامی ستمکارانه و نقض حقوق بشر است که در راستای ضربه‌زدن به حقوق بشر انجام می‌پذیرد.

سرانجام اینکه اخیراً شنیده شده برخی از به اصطلاح منتقدان و مخالفان حکومت در اتهام‌زنی گوی سبقت را از دستگا‌ه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ربوده و مرا به جدایی‌طلبی متهم کرده‌اند و در اینجا لازم به بیان است که هرگاه دستگاه‌های زورمدار اطلاعاتی و امنیتی به مدارکی دال بر تجزیه طلب بودن من دست می‌یافتند به طور قطع از آن در جهت توجیه محکومیتم استفاده می‌کردند ولی گویا همین دستگاه زورمدار از اتهام زنندگان اخیرالذکر که متاسفانه با الفبای حقوق بشر و دموکراسی نیز بیگانه‌اند منصف‌تر بوده است. حکم محکومیت من که از سوی وزارت اطلاعات صادر و به امضای دستگاهی موسوم به دادگاه انقلاب رسیده، شامل 10 سال حبس برای تشکیل و اداره جمعیت سازمان حقوق بشر کردستان، یک سال حبس جهت تبلیغ علیه نظام از طریق گفت‌وگو با رسانه‌های خارجی مخالف، و در حکمی دیگر 6 ماه حبس برای تشویش اذهان عمومی از طریق هفته‌نامه «پیام مردم» مجموعاً یازده‌ و نیم سال می‌باشد.

البته این احکام وجاهت حقوقی و قانونی ندارند و من حقیقتاً هیچ‌گونه جرمی مرتکب نشده‌ام، چنانکه اگر من در یک دادگاه صالح و مستقل علنی یا منصف محاکمه می‌گردیدم نه تنها حتی برای یک روز هم محکوم به حبس نمی‌شدم، بلکه برعکس کسانی که مرا زندانی کرده‌اند به جای من محکوم به زندان می‌گردیدند. اما از آنجا که من کرد هستم، کردی که معتقد است که باید به سوءاستفاده حاکمیت از جهل و فقر مردمان پایان دهد، کردی که بر این باور است که باید حقوق خود را شناخت و از آن دفاع کرد، خطرناک معرفی شده‌ام و مستوجب مجازاتی ظالمانه و مورد تبعیض‌ام، چون کردم و مستقل، و این امروز شاید وجدانهای خفته و خفتگان را بیدار نمی‌کند اما دور نیست بیداری وجدان‌های عمومی.

I recieved this letter from Ahmad Andaryari, a journalist who is in direct contact with Mr. Kaboudvand's family. I hope to translate this letter to English as soon as possible.


Mr. Mohammad Sadiq Kaboudvand, who is the founder of Kurdistan Human Rights Organization was arrested in the summer of 2007. He was charged with “founding the Kurdistan Human Rights Organization, as well as widespread propaganda against the state by disseminating news and sentenced to 11 years of imprisonment and subjected to severe torture.

Recently the Islamic Revolutionary Appeal Court upheld the 11 year jail sentence against Mr. Kaboudvand, it seems like he is forced to serve the remaining 10.5 years in prison. It must be mentioned that since his arrest 16 months ago, Mr. Kaboudvand has been allowed only one visitation with his family. He is currently suffering from numerous illnesses and his visitation privileges have been revoked.

both Mr. Kaboudvand and the Kurdistan Human Rights Organization have asked for the help of human rights groups and organizations as well as activists to publicize the treatmetn and the heavy sentence imposed on Mr. Kaboudvand and to condemn the Islamic Regime for their treatment of human rights activists.

I invite all freedom loving people, groups and organizations to speak up against this great injustice. Please find below a letter from Kurdistan Human Rights Organization (in Farsi, the translation of which I will try to post in the next day or so)detailing Mr. Kaboudvand's situation.


حکم سنگین زندان فعال حقوق بشر تائید شد

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
دادگاه تجدیدنظر انقلاب اسلامی تهران، سرانجام با تائید رای شعبه 15 دادگاه انقلاب محکومیت ده سال حبس بنیانگذار حقوق بشر کردستان را قطعی نمود.

آقای محمدصدیق کبودوند موسس سازمان حقوق بشر کردستان، مدیر مسئول و سردبیر هفته‌ نامه «پیام مردم» در اوایل تابستان سال گذشته دستگیر، و به اتهام تشکیل جمعیت مدافع حقوق بشر و دعوت از جمهوری اسلامی به پایبندی به تعهدات حقوق بشری و دفاع از حقوق بشر و افشای موارد نقض آن در گفتگو با رسانه‌های عمومی، به یازده سال حبس توأم با شکنجه محکوم گردید.

A woman from Iran’s Arab community disappeared after arrest yesterday. Such conditions jeopardize her physical security.

PUBLIC
AI Index: MDE 13/152/2008

UA 286/08
Incommunicado detention / Fear of torture or other ill-treatment
20 October 2008

IRAN

Jamila Nabgan (f), aged 43


Jamila Nabgan, a member of the Arab minority in Iran was arrested at her home on 19 October by officers from the Ministry of Intelligence. Her whereabouts are unknown and she is at risk of torture and other ill-treatment.

At 6am on 19 October 2008 plainclothes officers from the Ministry of Intelligence searched Jamila Nabgan's family home in the town of Shush, Khuzestan province, for about an hour and a half before arresting her. Her arrest seems linked to the help the Iranian authorities believe she gave to her sister-in-law, Ma’soumeh Ka’bi to flee Iran in May 2008. Ma’soumeh Ka’bi and her five children were forcibly returned to Iran from Syria on 27 September 2008 (See UA 279/08, MDE 13/147/2008, 10 October 2008).

Jamila Nabgan, wife of Ali Chaab and the mother of seven children, was previously arrested in May 2008 and held for two days at the Intelligence Ministry detention facility in Ahwaz and questioned about her sister-in-law’s flight to Syria. She is also the sister of Habib Nabgan, a prominent member of the Lejnat al-Wefaq (Reconciliation Committee), a political party which promotes the rights of the Arab minority in Iran. Habib Nabgan was resettled as a refugee in Denmark two years ago.

BACKGROUND INFORMATION

Much of the Arab community in Iran lives in the province of Khuzestan, which borders Iraq. The Arab minority in Iran have complained of discrimination, including in access to resources, as well as forced evictions. There were mass demonstrations in April 2005, after it was alleged that the government planned to disperse the country's Arab population or to force them to relinquish their Arab identity. Following bomb explosions in Ahvaz City in June and October 2005, which killed at least 14 people and explosions at oil installations in September and October 2005, hundreds of people were arrested. Further bombings on 24 January 2006, in which at least six people were killed, were followed by further mass arrests. At least 17 men have now been executed as a result of their alleged involvement in the bombings. It is not clear if another man was executed or died in custody.

Article 15 of the Iranian Constitution states: “The official language and script of Iran… is Persian… However, the use of regional and tribal languages in the press and mass media, as well as for teaching of their literature in schools, is allowed in addition to Persian.” Lejnat Al-Wefaq was established in 1999 to promote the rights of the Arab minority in Iran, including linguistic and cultural rights, but the party was declared illegal on 4 November 2006, and a statement from the Ahvaz Prosecutor's office said that “membership and connection with that party will be severely confronted."


The cases of Ronak Safarzadeh and Yaser Goli two Kurdish students from the city of Sanandah who were both arrested 13 months has still not been dealt with. These two students who were arrested on the charges of acting against national security spent the first three months of their imprisonment in the Ministry of Intelligence detention centre in the city of Sanandaj, under severe torture.

Mr. Goli submitted his defence to Section 2 of the Revolutionary Court two months ago, however the Court has refused to issue a judgement in his case. Ms. Safarzadeh started her trial in April of 2008 however after 7 months the Revolutionary Courts refuse to continue with the second part of her trial.

It must be mentioned that both Ms. Safarzadeh and Mr. Goli have been subjected to threats both by the prosecution and by prison officials in Sanandaj, which has been cause of great concern for their families and lawyers.

Ms. Safarzadeh is a women's rights activist and a member of the One Million Signiture Campaign, and Mr. Goli is a student activists.

By: Arez Andaryari
Translated by: Sayeh Hassanدو دانشجوی کرد پس از 13 ماه بازداشت کماکان در وضعیت نامشخصی میباشند
روناک صفازاده و یاسر گلی دو دانشجوی کرد سنندجی که 13 ماه پیش دستگیر شدند کماکان در وضعیت نامشخصی به سر میبرند.این دو دانشجو که سال گذشته به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دستگیر شدند مدت 3 ماه از بازداشت خود را در داره اطلاعات سنندجزیر ازار و شکنجه سپری کردند..لازم به ذکر است که یاسر گلی اخرین دفاعیه خود را 2 ماه پیش نزد شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج ارائه داد اما کماکان از صدور حکم وی خوداری گردیده است.و روناک صفازاده هم اسفند سال گذشته اولین جلسه دادگاهیش برگزار گردید اما بعد از گذشت 7 ماه از برگزاری جلسه دوم دادگاهیش خوداری میگردد.گفتنی است که این دو دانشجو بارها از سوی دادستان،قضات و مسئولین زندان سنندج مورد تهدید قرار گرفته اند که این امر موجب نگرانی خانواده و وکلای انها گردیده است.روناک صفازاده از فعالین حقوق زنان و کمپین یک میلیون امضا می باشد و یاسر گلی نیز از فعالین دانشجویی می باشد.

arezandaryari@gmail.com

A journalist risks torture in Evin Prison.

PUBLIC
AI Index: MDE 13/148/2008

UA 280/08
Arbitrary arrest / Fear of torture
14 October 2008

IRAN

Negin Sheikholeslami (f), human rights defender, journalist, aged 34

According to the Human Rights Organization of Kurdistan (HROK), Negin Sheikholeslami, a human rights activist from the Kurdish minority in Iran, was arrested at her home in Tehran by members of the security forces at about midnight on 4 October. She is at risk of torture or other ill-treatment and needs medical attention for her respiratory problems. A guest who was staying with her was also detained for about an hour, and then released.

Negin Sheikholeslami’s initial whereabouts were unknown, but her husband was told on 9 October 2008 that she was being held in Section 209 of Evin Prison, which is controlled by the Ministry of Intelligence. He was not told the reasons for her arrest and was informed that she would not be allowed to meet anyone until the investigation into her case was complete.

Negin Sheikholeslami is the founder of the Azar Mehr Women’s Social and Cultural Society of Kurdistan, which was founded in Sanandaj in Kordestan Province in 2000. It organizes training and sports activities for women in the city of Sanandaj and elsewhere in Kordestan Province. She is also associated with another human rights organization, the HROK, which reports on human rights violations against Kurds in Iran.

According to the HROK, a month before Negin Sheikholeslami was arrested, she underwent heart surgery and was still recovering from the operation at the time of her arrest. She also has respiratory problems and is in need of medical treatment.

Negin Sheikholeslami has previously been arrested in February 2001 for participating in a demonstration in front of the United Nations office in Tehran, and was released two months later. She was also arrested in January 2002 and was released three months later.

BACKGROUND INFORMATION

Several prominent Iranian Kurdish human rights defenders are currently detained or imprisoned in Iran after being charged or sentenced on vaguely-worded “security” charges in violation of their right to freedom of expression and association. The founder of the HROK, prisoner of conscience Mohammad Sadigh Kabudvand is serving an 11-year sentence in Tehran. Another activist associated with the HROK and with the women’s movement, Zeynab Beyezidi, was arrested in July 2008 and sentenced to four years’ imprisonment to be spent in internal exile. Her sentence was confirmed on appeal on 23 August 2008. Two other members of Azar Mehr, Ronak Safarzadeh and Hana Abdi, have been detained since October and November 2007. Hana Abdi was sentenced to five years’ imprisonment to be spent in internal exile; this was reduced on appeal to 18 month’s imprisonment to be spent in Razan, Hamedan province. Ronak Safarzadeh is still awaiting the outcome of her trial.

Iran's Kurdish population live mainly in the west and north-west of the country, in Kordestan and neighbouring provinces, bordering Kurdish areas of Turkey and Iraq. They have long suffered extensive discrimination. Iranian Kurdish human rights defenders, including community activists and journalists, risk arbitrary arrest and torture.

For more information on human rights violations against the Kurdish minority in Iran, see AI report: Iran: Human rights abuses against the Kurdish minority, at: http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/088/2008/en/d140767b-5e45-11dd-a592-c739f9b70de8/mde130882008eng.pdf


Mohammad Hassan Falahi Zade, former journalist working in Al Alam TV channel, has gone on hunger strike. He was said to have been dismissed for refusing to work with the Intelligence Ministry agents at work and hence sacked, and later arrested.

Prisoners rights group; Activists in support of Human Rights and Democracy, has reported that Mr. Falahi Zadeh has been protesting against ethnic prejudice used against him has been demanding for his basic rights.
Considering his blood disorder and also previous cases of political prisoners murdered under various pretexts while on hunger strike, such as Akbar Mohammadi and Valiollah Feiz Mahdavi , activists are extremely worried of Mr. Falahie Zades situation.
On his second day of hunger strike, Mr. Falahi Zade was summoned to prison security and threatened by a known " Koorgal".
Mr.Falahi Zade is demanding for his basic rights such as, the right to council, the right to defense and clarification of his charges and an end to psychological torture.

According to reports released by Activists in support for Human Rights and Democracy, Mr. Falahi Zade had revealed news on execution of those charged with bombing attacks in Southern Iran in an interview with Dubai TV and various other Arab media.
Mr. Falahi Zade was arrested on 1 November 2006, transferred to Evin prison and under went White torture. His trial was only a few minutes in which he was sentenced to 3 years imprisonment along with 30 thousand dollars for compensation.

Iranian Political Prisoners Association

روز 5 اکتبر، خانم نگین شیخ الاسلامی، فعال حقوق زنان، فعال حقوق بشر، و همچنی مسێول سابق انجمن زنان آذرمهر کردستان از سوی نیروهای اداره‌اطلاعات شهر تهران دستگیر شد و به‌منظور انجام بازجویی روانه‌سلول انفرادی شد.
تا الان مشخص نیست که‌نگین به‌چه‌اتهامی بازداشت شده‌است.نامبرده‌‌چهره‌ای شناخته‌شده‌و فعال در مورد حقوق زنان در کردستان و ایران می باشد.لازم به‌ذکر است که‌در همگام دستگیری از سوی اطلاعات بعضی از وسایل شخصی او نیز ضبط شده‌و برده‌شد.همچنین اخباری مبنی بر بدرفتاری با او از سوی نیروهای اطلاعات به‌دست رسیده‌است.
ناگفته‌نماند که‌نگین شیخ الاسلامی پیشتر نیز چند بار از سوی نیروهای رژیم ایران در شهر سنندج ‌به‌بهانه‌های مختلف دستگیر و شکنجه‌شده‌بود.اینب ار نیز چون دلیل دستگیری از مشخص نیست، به‌گفته ‌خانواده‌نگین از محل نگهداری او خبر دقیقی در دست نیست.
دستگیری نگین شیخ الاسلامی و بی خبری از او موجب نگرانی شدید خانواده‌او، مردم کردستان و فعالان حقوق بشر و حقوق زنان شده‌است


Published By:
احمد اندریاری
arezandaryari@gmail.comMs. Negin Shaykh Alaslami who is a human rights activist, a journalist, former president of Cultural Association of Women of Azarmehr Kurdisatan, as well as a women’s rights activist and a member of One million signature campaign was arrested by the Security Forces on Sunday October 5th 2008 and taken to an unknown location.

Ms. Shaykh Alaslami has worked hard towards equality for women and is a well known women's rights activist in Kurdistan of Iran.

The authorities have not disclosed the reason behind Ms. Shaykh Alaslami's arrest. Ms. Shaykh Alaslami's family, people in "Kurdistan" of Iran as well as many human rights activists in Iran including women's rights activists are extremely concerned about her health and well being.

Published By:
احمد اندریاری
arezandaryari@gmail.com

Translated by: Sayeh Hassan


خانم نگین شیخ الاسلامی فعال حقوق بشر و وزنامه‌نگار دستگیر شد.
خانم نگین شیخ الاسلامی فعال حقوق بشر و وزنامه‌نگار، مسئول سابق انجمن فرهنگی اجتماعی زنان آذر مهر کردستان، فعال جنبش زنان و از اعضای کمپین یک میلیون امضا، عضو مجموعه‌ فعالان حقوق بشر در ایران، صبخ روز 14 مهر ماه‌ در شهر تهران از طرف نیروهای امنیتی ایران دستگیر و به‌ مکانی نامعلوم انتقال داده‌ شد.
خانم شیخ الاسلامی در حیطه‌ کاری خویش، تلاش گسترده‌ایی در راستای رفع تبعیض های موجود بر ضد زنان کرد و ایران بعمل آورده‌ و یکی از چهره‌های سرشناس زن در سطح کردستان و ایران می باشد.
تا بحال هیچ دلیلی برای دستگیری نامبرده‌ محرز نیست.
خانواده‌ شیخ الاسلامی، مردم کردستان و بسیاری از فعالین حقوق بشر در سطح ایران، بویژه‌ فعالین زن، نگران وضعیت ایشان میباشند.


احمد اندریاری
arezandaryari@gmail.com

According to news received from Sanandaj Prison there has been no news about Ms. Hana Abdi and Ms. Ronak Safarzadeh’s health and well being in the past seven (7) days.

Due to the lack of news from these two women’s rights activists their families had gone to the Sanandaj Prison on Saturday October 4th in order to get news regarding their health and well being, however they were informed that the prison officials had decided to cut all contact between these two activists and their families for 3 weeks. There has been no explanation about the reason behind this situation.

The sudden stop of all communication between Ms. Abdi and Ms. Safarzadeh has caused great concern for the families of these two women’s rights activists.

These two activists are currently on a hunger strike and there is a great possibility that they have been taken to solitary confinement where they may face torture.

Ms. Ronak Safarzadeh was arrested in October 9th 2007 and spent months in solitary confinement in the detention centre of Ministry of Intelligence where she was tortured. Currently the status of her case is unknown.

Ms. Hana Abdi (22) who is a psychology student was arrested in November of 2007. She was taken to the detention centre of the Ministry of Intelligence in the city of Sanandaj where she spent months in solitary confinement and was tortured. She was sentenced to 5 years imprisonment on May 28th 2008.

There are numerous other female activists in Islamic Regime Prisons. Some of these individuals are Ms. Fatemeh Goftari, Shahla Zarinfar, Shahnaz Keypour, Zahra Osdipour Gonji, and Fatemeh Joushan.

The Human Rights and Democracy Activists in Iran condemn the fact that the Islamic Regime Officials will not allow the families of these prisoners to communicate with them or get news about their health and well being. Human Rights Activists in Iran are also alerting the international community about the fact that these activists are facing torture and ask all human rights organizations to act immediately to help free all political prisoners and in particular female political prisoners.

Human Rights and Democracy Activists in Iran


http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
tel. : 0031620720193

Translated By: Sayeh Hassan


According to very recent news from AFP it seems like Khatami is thinking about running for presidency for the third time. Although according to this news article he has two condition, one being " My first condition is reaching an agreement with the people on their expectations. The Iranian people have a historical and heartfelt desire for freedom, progress and justice"

Fool me once shame on you, fool me twice shame on me, fool me three times...Is he really going to run? And will people really vote for him a third time after he has proven over and over that he is nothing but a wolf in sheep's skin. I don't live in Iran and so all I will offer is a persona opinion, isn't it easier to deal with an actual wolf, then it is to deal with a wolf dressed as a sheep? Atleast with the wolf you know exactly what you're up against and what you have to do.

With Khatami its a whole new ball game, although I guess after so many years there is nothing new about his game. I can only hope that Iranian people are smarter then that. Otherwise wouldn't it be a case of getting what we deserve?

Today October 5th is International Teacher’s Day. A day to remember and pay respect to teachers across the world who teach our children not only about math and science, but also about friendship, love and life.

On this day let us remember two teachers Mr. Farzad Kamangar and Mr. Answar Hossein Panahai who are currently in Islamic Regime prisons waiting for their death sentences to be carried out. Both Mr. Kamangar and Panahi are popular teachers, very much loved by their students. They are also both social activists who have been arrested and sentenced to death based on false charges.

Mr. Kamangar was tortured for months before being tried behind closed doors. He was sentenced to death and his death sentence has been upheld by the Supreme Court in Iran.

Mr. Panahi was also subjected to brutal torture and sentenced to death after a trial which took place behind closed doors. His death sentence has also been upheld by the Supreme Court in Iran and both individuals are awaiting execution. The death sentence against them can be carried out at any moment. It must be noted that the charges against Mr. Kamangar and Mr. Panahi have never been proved, and there is no evidence that they were anything but teachers and Kurdish social activists.

Mr. Kamangar and Mr. Panahi are both part of the nation wide hunger strike of Kurdish Political and Social prisoners, which started on August 24th 2008. The hunger strike participants are asking for better prison conditions for all prisoners, as well as for an independent committee to visit the prisons and report on the conditions of the prisoners. Unfortunately there has been no response from the Islamic Regime Officials in regards to the demands of the prisoners. Mr. Anwar Panahai has indicated in a recent statement that if the authorities continue to ignore the rightful demands of the prisoners he will be taking his hunger strike to the next level and sew his lips together.

On this special day when we are remembering our teachers I ask that we keep Mr. Kamangar and Mr. Panahi in our hearts and mind, and to do what we can to bring attention to the plight of these individuals who maybe executed at any moment.

Long Live Freedom
Down with Dictatorship


In the Name of Prosperity of Iran

It has been a long time since Mr. Mansour Radpour was taken to Section 1 of the Gohardasht Prison (Room 2), this section is also known as the “dark hole” where the prison is not allowed any time of outside contact including phone privileges or visitation.

I was also held in Section 1 of the Prison close to two months and know very well the types of torture Mr. Radpour is being subjected to. The guards in this section only “speak” to prisoners with their plastic and electrical baton’s. The prison is under 24 hour surveillance through a red camera in his cell. Also the prisoners are held with handcuffs at all times and sometimes their feet are cuffed as well.

In the Common ward of this section there are about 15-20 people who suffer from mental illnesses as well as infectious illnesses. These are prisoners who cannot be controlled and most prisoners prefer solitary cells to being in the same common ward as them.

Isn’t it time for the Iranian people and the human rights activists to force the officials of Gohardasht (Rajai Shahr) Prison to close the doors of this “dark hole” forever? The dark hole which is used to break down political prisoners and make them give up?

In the hopes of the freedom of Iranian People, and all political prisoners, and the hopes of bringing to justice those whom by continuing their inhumane behaviour help keep the Islamic Regime in power.

Long Live Iran Always
Behrouz Javid Tehrani
The last remaining political prisoner from July 1999 pro-democracy student demonstrations
Gohardasht (Rajai Shahr) Prison

Published by Human Rights and Democracy Activists in Iran

pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
tel. : 0031620720193


Translated by: Sayeh Hassan

Latest News From Urumiyeh Prison Regarding the Hunger Strike of Kurdish Political Prisoners

The hunger strike of Kurdish Political Prisoners has reached its 39th day, and the physical condition of those on hunger strike has deteriorated greatly. Number of prisoners on hunger strike, who have been on strike for the past 24 days in Urumiye Prison are suffering from serious infections and skin problems.

The following prisoners Ehsan Topaz, Mostafa Ali Ahmad, Balal Chiligar, Jomhur Ozgoch, Yousef Atsaz, Ali Ahmad Soleyman, Morad Diyar, have been denied the right to see their lawyers and have been in solitary confinement for the past 14 days.

Also the physical condition of five (5) prisoners from the group “Ahle Hagh” who joined the hunger strike 2 weeks ago in Urumiyeh Prison has deteriorated significantly. The names of these prisoners are Sohand Ali Mohammadi, Bakhsh Ali Mohammadi, Abdollah Ghasemzadeh, Mehdi Ghasemzadeh and Younes Taghayan.

Finally it has been reported that in the Saghz Prison they physical condition of one prisoner in particular, Mr. Khalil Mostafa Rajab has deteriorated greatly.

Committee for the Support of Hunger Strike for Kurdish Political Prisoners
October 2nd 2008

Please find below the names of political prisoners who are currently on hunger strike. Please help raise the voices of these individuals to the international community. International community must send an independent committee to visit the prisons and report on the conditions of prisones and prisoners.

اسامی زندانیان اعتصاب کننده

In solidarity with those on hunger strike

;;