بار دیگر پلیس ترکیه سه تن از فعالان سیاسی ی پناهنده در کشور ترکیه را مورد ضرب و شتم قرار دادند و تهدید به دیپورت و باز گرداندن به ایران نمودند

در طول ماه های اخیر چندین تن از فعالان سیاسی که به کشور ترکیه پناه آورده بودند توسط ماموران امنیتی ترکیه مورد بازجویی های اطلاعاتی و ضرب و شتم قرار گرفته اند ، باز داشت شده و سپس به نیروی های امنیتی رژیم ایران تحویل داده شده اند

امروز و در ساعاتی پیش آقایان ابولفضل آجر لو ( آریا مهر نگار ) ، مجتبی وطن پور از حزب مشروطه ایران و علیرضا رنجبر عضو شورای مرکزی اتحادیه ملی دانشجویان و فارغ التحصیلان ایران به رهبری منوچهر محمدی به مقر پلیس ترکیه واقع در شهر وان در ( همجواری مرز ایران ) برده شدند و در آنجا مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند و سپس به اتهاماتی نظیر عضویت در سازمان پژاک که از کرد های ستیزه جو بر علیه دولت ترکیه میباشند ، ساعاتیست که در باز داشت به سر میبرند و اعلام شده که این نفرات به ایران تحویل داده خواهند شد ، گفتنیست نسبت دادن چنین وابستگی به هر فردی در ترکیه دارای اتهام و در صورت اثبات ، جر م اقدام علیه امنیت ملی و حتی تمامیت ارضی میباشد که خود نشانگر عمق فاجعه میباشد .

و نیز شایان ذکر است که چنانچه این سه تن که از فعالان سیاسی و با سابقه و حتی زندانی سیاسی سابق محسوب میگردند ، به ایران باز گردانده شوند توسط رژیم حاکم به زندان و شکنجه و وضعیتی نا معلوم دچار خواهند شد

از کلیه ی سازمان های حقوق بشری ، فعالان سیاسی و گروه ها و احزاب مختلف در خواست میشود برای جلوگیری از باز گرداندن این مبارزان و دیگر فعالان سیاسی / دانشجویی به ایران اقدامات فوری به عمل آورند

همچنین برای جلوگیری و پیشگیری از تکرار این قبیل اعمال غیر انسانی و ضد بشری که توسط دولت ترکیه با توجه به مناسبات حسنه ای که با حکومت ایران دارد ، اقداماتی صورت گیرد

از همه ی فعالان سیاسی و دانشجویی در خواست میشود گزار ش این قبیل اعمال ننگین را به سازمان های حقوق بشری و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل گزارش دهند .

با سپاسOnce again Turkish Police have arrested and badly beaten up number of Iranian Political activists who had found Refuge in Turkey. On numerous occasions in the previous years the Turkish Police have beaten up Iranian political activists and have handed them over to the Islamic Regime authorities.

In the most recent episode which took place the past week numerous student/political activists including Mr. Abolfazl Ajorlou (Aryamehr Negar), Mr. Mojtabah Vatanpour (Party of Mashroteh), and Alireza Ranjbar member of National Iranian Students and Graduate Association led by Manouchehr Mohammadi have been arrested and taken to the police hear quarters of Van, a city bordering Iran.

In the police station they were beaten severely and charged with false accusations including supporting PKK an armed separatist Kurdish group. This is an extremely serious charge in Turkey and has very heavy punishment. These false charges were laid against these innocent political activists as an excuse to deport them back to Iran and hand them over to the tyrannical Islamic Regime authorities.

If these activists are deported back to Iran what will become of them is very clear. They will most likely be tortured and executed. We urge all human right organizations and human right activists around the world to take immediate action by condemning this inhumane act of Turkish Police and to help save the lives of these innocent men.


This is a statement which I received from sources close to the men named above. I have done a rough translation for those who can't read farsi. Please send faxes and emails to the contacts listed below as soon as possible. I have added a sample appeal, please feel free to change and personalize it and send it out. Also please forward this to as many people/organizaitons as possible.

Sample Letter:

I am an Iranian/Canadian residing in Canada. I was recently informed of arrest and beatings of number of Iranian human right activists in the city of Van.They have also been falsely accused of being supporters of PKK. I am extremely concerned about the safety and well being of Mr. Abolfazl AJOURLOU, Mr. Mojtabah VATANPOUR and Mr. Alireza RANAJBAR. I am extremely disappointed that this incident has taken place in a free and democratic country such as Turkey where principles of human rights, human dignity and democracy are extremely important. I urge you to please look into this incident as soon as possible and to release these human rights activists immediately and unconditionally.

Thank you for your time and I look forward to your response

Yours truly,

Turkish Embassy (Canada)- turkishottawa@mfa.gov. tr
Turkish Embassy (USA) -
contact@turkishembassy.org ,
Fx: (202) 612-6744
Turkish Consulate (USA, LA)-
turkcgla@pacbell.n
Turkish Embassy (UK) - Fax: 020 7393 9213,
turkish.emb@btclick.com
Turkish Embassy (Switzerland):
info@baskonsolosluk.ch,
044 368 29 19

Turkish Ministry of Foreign affairs:
bakanlik@trncinfo.org

1 Comment:

  1. Anonymous said...
    salam , man irani hastam tooye iran tavasote dolate iran aziat va shekanje shode am va mikham be sazmanhaye beynolmelalishekayat konam .. adreseshoon ro nemidoonam .. lotfan behem komak konid emaile man savage_boy28@yahoo.com

    mamnoon

Post a Comment